168

[update] Kerk heeft wel degelijk ‘gewusst’ van misbruik

Kerk reageert met brief op rapport Deetman... Bisschoppen 'geschokt'... Minister Verhagen vindt dat bisschopen conclusies moeten trekken...

Bisschoppen zijn ‘geschokt’ en ‘beschaamd’ door conclusies van commissie Deetman. Maar niemand treedt af. Volgens minister Verhagen zou het beter zijn als ze wat beter bij zichzelf te rade gaan over hun eigen rol.


In veel kerken wordt dit weekend een brief voorgelezen die de bisschoppen hebben geschreven. In de brief zeggen de bisschoppen onder meer ‘geschokt’ te zijn door het gedrag van de daders en ‘diep beschaamd voor de momenten waarop een aantal verantwoordelijken van de Kerk niet de juiste maatregelen heeft getroffen om het leed te doen stoppen’.

Vicepremier Verhagen vindt dat de bisschoppen bij zichzelf te rade moeten gaan of ze moeten aftreden. Hij zei dat in TROS Kamerbreed, naar aanleiding van de publicatie van het eindrapport van de commissie-Deetman over seksueel misbruik in katholieke instellingen.

Volgens Verhagen, die zelf katholiek is, moet er een omslag in de kerk komen om het vertrouwen te herstellen. De kerk moet zich volgens hem afvragen waarom er in Nederland 4 miljoen katholieken zijn en maar 200.000 kerkgangers.

Verhagen zei dat hij het zelf niet had kunnen verkroppen om zulke zaken over zijn kant te laten gaan.

Aartsbisschop Eijk en Cees van Dam, leider van de Nederlandse Congregaties, denken er niet aan om af te tredennaar aanleiding van het rapport. Dat zeiden ze gisteravond in Nieuwsuur.

Het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk heeft door de decennia heen tienduizenden kinderen tot slachtoffer gemaakt. Zeker 800 daders zijn geïdentificeerd en de kerk heeft er wel degelijk vanaf geweten. Dat zijn enkele van de harde conclusies van de Commissie Deetman, die hier anderhalf onderzoek naar deed. Commissievoorzitter Wim Deetman, oud-burgemeester van Den Haag, presenteert vrijdagochtend zijn rapport. Hieronder een samenvatting van de berichtgeving in de media. 

NRC Handelsblad schrijft dat het misbruik van kinderen binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland “ernstig” was. In katholieke instellingen zijn tussen 1945 en 1981 naar schatting 10.000 tot 20.000 kinderen het slachtoffer geworden. De totale omvang van het misbruik waarbij katholieke priesters, broeders, fraters en zuster betrokken zijn, loopt in de “enkele tienduizenden”.
Kerkbestuurders hebben het misbruik binnenskamers gehouden, daders beschermd en de eigen reputatie van de Kerk laten prevaleren boven de zorg voor de slachtoffers.

De commissie wijst er met nadruk op dat seksueel misbruik van minderjarigen een breed maatschappelijk probleem was en is, dat niet beperkt is tot de Rooms-Katholieke Kerk. Toch concludeert de commissie dat er “een specifiek probleem” was in de katholieke kindertehuizen, kostscholen, weeshuizen, internaten en seminaries. De kans om ongewenst seksueel benaderd te worden was voor kinderen in katholieke instellingen groter dan voor kinderen daarbuiten.

Hoe dan ook kan de katholieke kerk onmogelijk meer volhouden niet geweten te hebben van het misbruik. Het “ich habe es nicht gewusst” dat kardinaal Simonis uitsprak op 22 maart vorig jaar bij Pauw & Witteman blijkt gelogen. Als aartsbisschop heeft hij wel een pastoor naar een andere parochie overgeplaatst van wie ook bij hem bekend was dat hij zich aan kinderen had vergrepen, schrijft Trouw. Het archief van zijn aartsbisdom bevat meer stukken waaruit blijkt dat hij wel wist dat sommige priesters kinderen misbruikten.

Trouw schrijft dat de leiding van de rooms-katholieke kerk structureel tekortgeschoten is in haar reactie op verhalen over fraters en paters die zich vergrepen aan kinderen. In de jaren zestig deden ouders hun beklag bij hun bisschop. De oplossing was steeds dezelfde: de geestelijke in kwestie werd overgeplaatst. Verder deed de kerk niets.

Het verplichte celibaat in de rooms-katholieke Kerk is geen cruciale factor, maar maakt het risico op seksueel misbruik wel groter, meldt Trouw in een tweede artikel over het rapport van de Commissie Deetman. Volgens de commissie maakt die verplichting onder meer priesters kwetsbaar voor grensoverschrijdend gedrag. De commissie denkt dat diegenen die, vaak in hun tienerjaren, besloten priester te worden niet voldoende beseften waar ze aan begonnen.

De commissie doet voor de toekomstige aanpak van misbruik van minderjarigen een beroep op de politiek, zo meldt de NOS. De overheid moet een effectief plan van aanpak maken.

NRC: Commissie Deetman: omvang van het misbruik loopt in de ‘enkele tienduizenden’

Trouw: Leiding RK-kerk schoot structureel tekort in reactie op misbruik
Commissie identificeert 800 misbruikdaders RK-kerk

NOS: Deetman doet beroep op politiek

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (168)