47

Update: Partij voor de Dieren wil debat over Bayer-gif en bijensterfte

Natuur en Milieu slaat groot alarm, bijengif van Bayer moet per direct verboden worden

Na het alarm van milieuorganisaties vroeg Esther Ouwehand vandaag een debat aan over de kwestie, dat laat ze weten via haar Twitteraccount. Milieuorganisatie Natuur en Milieu las de studies die de basis vormen voor de toelating van de bestrijdingsmiddelen door het Ctgb in Wageningen en noemde de beoordeling ‘flinterdun’. De studies zijn niet openbaar en mochten slechts in een afgesloten leeskamer van fabrikant Bayer worden ingezien.

Bij de proeven met de insecticide imidacloprid zou gebruik gemaakt zijn van extra sterke bijensoorten, die het gif dus beter konden weerstaan, en bovendien zou men geen rekening gehouden hebben met aantasting van het richtingsgevoel. De proef duurde maar enkele dagen, maar bijen die letsel hadden opgelopen en enkele dagen later alsnog stierven werden niet meegeteld.

Naast het per direct verbieden van het middel door Ctgb, roept Natuur en Milieu ook groente- en fruittelers op om imidaclopid te mijden. Het Ctgb buigt zich nog over de kritiek die is binnengekomen, maar zegt de uitspraken van Natuur en Milieu serieus te nemen.

Momenteel lopen er diverse rechtszaken over bestrijdingsmiddelen en het openbaar maken van relevante onderzoeksrapporten. Organisaties als de Bijenstichting en Natuur en Milieu, staan daarbij recht tegenover producenten als Bayer, die publicatie proberen te voorkomen.

Geef een reactie

Laatste reacties (47)