308

Update: PvdA houdt extra ledenraad

Samsom passeert PvdA-leden ... Bekijk hier de reactie van Sander Terphuis op het optreden van Samsom ... PvdA-leider Diederik Samsom legt motie naast zich neer

Zaterdag komen de leden van de PvdA bijeen in Leeuwarden voor een partijcongres. Het belooft een spannende dag te worden: onder meer het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland staat op de agenda. Een groot deel van de achterban wil dat deze maatregel uit het regeerakkoord wordt gehaald, maar PvdA-leider Diederik Samsom heeft daar vooralsnog geen oren naar. Ook wordt gesproken over de resolutie ‘Over wat van Waarde is’, een project van het wetenschappelijke bureau van de PvdA.


Update zondag 28 april 20.50

De PvdA gaat een extra ledenraad houden, op verzoek van Diederik Samsom. Dat laat de partij zondag weten. Op 12 mei wordt de ingelaste ledenraad gehouden. Aanleiding is de discussie in de partij over strafbaarstelling van illegaal verblijf in Nederland.

Samsom:

Het congres heeft gisteren in Leeuwarden een open, oprecht en emotioneel debat gevoerd over de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Veel leden hebben de fractie en mij na afloop gevraagd waarom we de motie die door het congres is aangenomen, niet kunnen uitvoeren. Ik heb geconstateerd dat er behoefte is aan meer tijd en ruimte om in gesprek te gaan over deze afweging van de fractie. Ik wil dat op korte termijn doen en verantwoording afleggen aan de leden over deze afweging.

Update 18.30

PvdA-leider Diederik Samsom zegt niet te kunnen voldoen aan de wens van de PvdA-leden om zich tegen het strafbaarstelling van illegaliteit te keren. In zijn speech aan het einde van het congres zei hij dat afspraken nu eenmaal afspraken zijn. Hij heeft zijn handtekening onder het regeerakkoord gezet en daar blijft hij bij. Anders zouden andere afspraken over een ‘humaner vreemdelingenbeleid’ in gevaar komen. Daar tegenover staat dat voor Mark Rutte en de inkomensafhankelijke zorgpremie ‘afspraak is afspraak’ kennelijk niet gold.

Samsom passeert hiermee de motie van congres, die met een overweldigende meerderheid is aangenomen. Samsom benadrukt dat hij zijn woord aan de VVD pas heeft gegeven nadat het PvdA-congres in november instemde met het regeerakkoord. Samsom:

Ik kan niet aan uw verzoek voldoen. Ik maakte een afspraak, ik gaf mijn woord. En mijn woord als politiek leider staat.”

Update 16.40

Met een overweldigende meerderheid heeft het partijcongres een motie aanvaard waarin de strafbaarstelling van illegaal verblijf in Nederland omver wordt geworpen. Voorafgaand aan de stemming hielden onder meer Sander Terphuis en Fatihya Abdi mooie toespraken waarin ze verwoorden waarom illegaal verblijf in Nederland wat hun betreft niet strafbaar mag zijn.

Namens de Tweede Kamerfractie nam Martijn van Dam het woord. Hij stipte aan dat geen van de fractieleden blij is met de maatregel zoals deze is opgenomen in het regeerakkoord. Desalniettemin moeten er volgens Van Dam politieke compromissen gesloten worden. Ook Hans Spekman lukte het niet om de leden te overtuigen. Hij kon rekenen op flink wat boe-geroep toen hij de toeschouwers eraan herinnerde een half jaar eerder ingestemd te hebben met het regeerakkoord op het congres.

Het congres stemde voor een motie van de vroegere Iraanse vluchteling Sander Terphuis. De motie stelt dat de strafbaarstelling leidt tot een inhumaan vreemdelingenbeleid. Partijleider Diederik Samsom en de Tweede Kamerfractie van de PvdA worden in de motie opgeroepen om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de wet er niet komt. De partijtop had de motie afgewezen en ontraadde de leden voor te stemmen, omdat de partij moet staan voor zijn handtekening onder het regeerakkoord.

Sander Terphuis

PvdA-lid en Joop opiniemaker Sander Terphuis startte onlangs een petitie om zijn partij te dwingen de maatregel te schrappen. Een aantal prominenten, waaronder oud-partijleider Job Cohen, ondertekende de petitie. In totaal haalde hij ruim 7.000 handtekeningen binnen. Diederik Samsom zei eerder al dat hij niet gelukkig is met de afspraak, maar dat hij er toch aan vasthoudt. De PvdA kreeg het kinderpardon, coalitiepartner VVD de strafbaarstelling van illegaliteit.

‘Ik ken mijn prioriteiten’

In een gesprek met de Volkskrant waarschuwt Samsom zijn achterban dat hij niet van plan is  met de VVD te gaan onderhandelen over de maatregel. Hij vindt dat de VVD genoeg concessies heeft gedaan. Samsom: 


“De achterban moet uiteraard zelf bepalen wat de prioriteiten zijn, maar ik ken de mijne […] Wij zijn hier nog steeds niet voor, maar je kunt niet in alles je zin krijgen. De minimumstraffen hebben we teruggedraaid. Het boerkaverbod? Teruggedraaid. We hebben het kinderpardon gekregen. En nog iets: het vorige kabinet heeft hulp aan illegalen strafbaar gemaakt. Ook dat draaien we terug. Ik weet wat in de achterban zwaar ligt. Maar deze afweging is gemaakt en ik sta voor de afspraken.”


De partijleider vindt bovendien dat de uitleg van de nieuwe wet wordt overdreven. Samsom:


“Onrechtmatig verblijf leidt al 15 jaar tot consequenties. Als je als illegaal wordt aangetroffen in een restaurant, werkend, beland je in vreemdelingendetentie […] Een illegaal die wordt aangetroffen, nu al, zonder dat wij iets met de VVD hebben afgesproken, die gaat gewoon de vreemdelingenbewaring in. Ik zal nooit zeggen dat ik dat een goed idee vind, maar de enorme principiële stap die hier nu wordt geschetst, is gewoon onwaar. Ik snap de emoties, ik zie ook de symbolische waarde, maar ik verzet me tegen de onwaarheden eromheen.”


De achterban van de PvdA is bang dat niet alleen illegaal verblijf strafbaar wordt gesteld, maar dat de maatregel ook de deur opent voor het strafbaar stellen van hulp aan hen die illegaal in Nederland zijn. Ook vreest men dat er een quotum zal komen voor agenten, waarna er een heuse “jacht op illegalen” kan ontstaan. 

PvdA-partijvoorzitter Hans Spekman wil nieuwe voorwaarden stellen aan het strafbaar stellen van illegaal verblijf.

Moties

Er worden vier moties ingediend, twee hebben de zegen van het partijbestuur. Zo mogen illegalen die buiten hun schuld niet uitgezet kunnen worden, niet strafbaar zijn en mag de hulp aan illegalen niet strafbaar worden. De derde motie vraagt om onderzoek naar de effecten van strafbaarstelling van illegaal verblijf. De vierde motie roep de PvdA-fractie op de VVD te bewegen tot het intrekken van de afspraak. De laatste twee moties worden niet door het bestuur gesteund. 

Bij het PvdA-congres in Leeuwarden wordt door zo’n 70 ongedocumenteerden gedemonstreerd. Ze liggen in slaapzakken voor de deur van het congrescentrum. Wie gebruik wil maken van het toilet in het congresgebouw, mag alleen onder begeleiding naar binnen en wordt er vervolgens weer uitgezet.

Geef een reactie

Laatste reacties (308)