20

UWV respecteert medisch geheim niet

UWV-medewerker mag ziekmelder niet vragen wat hij precies heeft

Wanneer een uitkeringsgerechtigde zich ziek meldt bij het UWV, informeert een medewerker verzuimbeheersing naar de reden van de ziekmelding. Verzekeringsartsen van het UWV menen dat dit in strijd is met de wet omdat medische gegevens dan worden behandeld door niet-medici. De artsen hebben dit probleem intern aangekaart.

De medewerkers verzuimbeheersing van het UWV (mvb’ers) die de ziekmelding behandelen hebben als niet-medici geen beroepsgeheim. De dossiers waarin de medische gegevens worden opgeslagen zijn ook nog eens vrij eenvoudig in te zien door medewerkers van het UWV.

De Volkskrant meldt: Als werklozen, mensen met tijdelijke contracten en uitzendkrachten zich ziekmelden…

…hanteert de telefonist een lijst met zestig aandoeningen. Aan de hand daarvan maakt de telefonist een inschatting of de zieke binnen zes weken hersteld zal zijn, direct naar een keuringsarts moet of na een maand die arts moet bezoeken.

Formeel mogen alleen artsen om medische informatie vragen. Als een werknemer zich ziek meldt, mag ook de werkgever formeel niet vragen wat er scheelt. Dat is voorbehouden aan de arbodienst. Bij het UWV mag een medewerker verzuimbeheersing bij een ziekmelding van een uitzendkracht of werkloze formeel ook niet vragen wat eraan scheelt.

Het UWV vindt dat een niet-medische geschoolde medewerker best mag vragen waarom iemand denkt dat hij niet kan werken. Ze noemen het een ‘minimaal stukje voorwerk’ voor de keuringsarts die een langdurig zieke moet bezoeken. Een woordvoerder van het UWV zei tegen de Volkskrant:

Dit valt niet onder het medisch beroepsgeheim. Wij zijn van mening dat dit binnen de regels is.

De problemen rond het niet correct verwerken van medische gegevens bij het UWV speelden vorig jaar al. De nationale ombudsman constateerde toen al dat het niet is toegestaan dat mvb’ers vragen naar medische gegevens van uitkeringsgerechtigden. Nu kaarten ook de verzekeringsartsen van het UWV de kwestie aan.

Cc-foto: mystic_mabel

Geef een reactie

Laatste reacties (20)