47

UWV staakt jacht op ‘fraudeurs’

Uitkeringsinstantie UWV zegt - met instemming van minister Asscher - 'niet langer mensen te willen beboeten die fouten maken'

Uitkeringsinstantie UWV heeft – in samenspraak met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken – besloten ‘niet langer mensen te willen beboeten die fouten maken’. Volgens het UWV frauderen weinig mensen bewust met een werkloosheids- of ziektewetuitkering. Fraudeurs die met opzet informatie verzwijgen hebben mazzel, ook aan hen wordt straks geen boete uitgedeeld. De Tweede Kamer is niet van deze afspraak op de hoogte.

Een woordvoerder van UWV laat weten:

Als het om grote bedragen gaat, gaan we een stevig gesprek voeren, maar nee, geen boete uitschrijven.”

Minister Asscher paste eerder de hoogte van de boetes al aan, nadat de Ombudsman opmerkte dat veel ‘goedwillende mensen’ die zich vergissen zwaar werden bestraft.

Het UWV vroeg in maart aan de minister of ze vanaf 1 juli mogen stoppen met het geven van boetes aan uitkeringsgerechtigden die zich niet houden aan de inlichtingenplicht. De uitkeringsorganisatie gaat vanaf de zomer met een nieuw automatiseringssysteem werken, waarbij mensen elke maand moeten opgeven of er veranderingen zijn in hun leefsituatie om een uitkering te ontvangen. Dat iedereen elke maand exact de juiste gegevens doorgeeft is volgens het UWV ‘ondenkbaar’:

De kans op foute informatie is aanzienlijk. Bijvoorbeeld omdat mensen hun loonstrookje nog niet binnen hebben en zich een paar euro’s vergissen. Wij kiezen er daarom voor om niet meer te beboeten. Dat is heel veel werk. We gaan liever preventief aan de slag. Dus we gaan de mensen vooraf goed inlichten.

De nieuwe techniek maakt het onmogelijk om grootschalig te frauderen, aldus UWV ‘en dus is handhaven niet nodig’. Het computersysteem gaat maandelijks de gegevens die cliënten opgeven vergelijken met hun looninformatie en met de informatie van de Belastingdienst en gemeenten. Verschillen zouden zo snel worden ontdekt en teruggevorderd.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt is echter sceptisch:

Het zou me verbazen als het UWV een waterdicht computersysteem heeft ontwikkeld. Dat zou een unicum zijn. Bij andere computersystemen is het ook goed fout gegaan. Denk aan de fraude die de Bulgaren hebben gepleegd.

Mensen met een uitkering die zwart werken, krijgen overigens wel nog een boete.

Minister Asscher zegt de Tweede Kamer (nog) niet geïnformeerd te hebben ‘omdat de verandering vooral gaat over de techniek achter de deuren van het UWV’.

Trouw.nl: UWV stopt met beboeten fraudeur

CC foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (47)