5

Vale Gier aan feestmaal

[Video] Weinig gezien beeld in Nederland

In de zomer van 2012 werd een Vale Gier waargenomen in het grensgebied van Nederland en België tussen Luik en Maastricht. De vogels waren tot voor kort uiterst zeldzaam in Nederland, maar worden de laatste jaren vaker gezien. Op een aantal locaties werden door het project Dood Doet Leven wilde zwijnen (verkeersslachtoffers) neergelegd als voer voor de gier. Bij Harcourt heeft de gier het zwijn gevonden en meerdere dagen van het zwijn gegeten.


Door een cameraval op het zwijn te richten is het bezoek van de gier met ontelbare foto’s geregistreerd en samengesteld in een time lapsevideo.
Lees meer op de website van dooddoetleven.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)