81

Van Bijsterveldt: Onderwijs moet terug naar zijn kerntaken

Toetsen moeten voortdurend het niveau gaan meten. Eindtoets voor basisscholen wordt verplicht 

Het onderwijs staat een flinke hervorming te wachten met het Kabinet-Rutte aan zet. Het niveau van het Nederlandse onderwijs blijft dalen in tegenstelling tot het onderwijsniveau in Azië en Amerika. Minister Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) wil niet achterover leunen en de leerprestaties van Nederlandse scholieren omhoog brengen door het onderwijs te versimpelen en te beperken tot de kerntaken.

Voor het voortgezet onderwijs komt een tussentijdse toets en het aantal profielen bij havo en vwo moet terug naar twee. De minister reageert met haar voorstellen op het dinsdag uitgekomen PISA 2009 rapport waarin de leerprestaties van 15-jarigen in 65 landen met elkaar worden vergeleken. De nadruk ligt daarbij vooral op taal, wiskunde en bètavakken. Uit het onderzoek blijkt dat Nederland steeds verder daalt op de internationale ranglijst.

We merken nu opnieuw dat we dalen op de terreinen rekenen/wiskunde en science (de bètavakken, red.)’, zegt Marja van Bijsterveldt vandaag in een interview met de Volkskrant. ‘Ik kan daar als minister van Onderwijs geen genoegen mee nemen, temeer daar er een Kamerwens ligt om wereldwijd tot de topvijf te stijgen. Ik moet wat doen.

Van Bijsterveldt wil in de toekomst voor elke basisschool een verplichte eindtoets. Die is anders dat de Cito-toets, waaraan sommige scholen niet mee doen. Op de middelbare school moet het onderwijs zich in de onderbouw beperken tot de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en bètavakken waarna de periode afgesloten moet worden met een tussentijdse toets. Vakken met een maatschappelijke taak zoals het kinderen bewust maken van overgewicht en hoe om te gaan met geld, kunnen volgens de minister uit het pakket. Ze noemt het taken die ‘heel belangrijk’ zijn, maar zijn weggelegd voor andere opvoeders.

Nederland behoort nu nog tot de top tien van Europa, maar landen in Azië en Amerika zijn druk bezig met een inhaalslag.

We kunnen het er niet bij laten zitten. Een hoger ambitieniveau is onontkoombaar. Je ziet, ook nu weer aan PISA, dat de landen in het Verre Oosten ons voorbijstreven. We zijn in Europa, ook in Nederland, te gemakzuchtig geworden. Ik wil niet achteroverleunen.

De PvdA is over het algemeen blij met de hervormingsplannen van de onderwijsministers. PvdA Kamerlid Metin Çelik spreekt van heel goede ideeën. ”Ik denk dat de minister juiste punten raakt”, aldus het Parool. Wel zet hij zijn vraagtekens bij het terugbrengen van de profielen in het voortgezet onderwijs, dat zou toch te weinig zijn en hij vindt dat Van Bijsterveldt zich ook moet uitspreken over de verbetering van het doorstromen naar verschillende schooltypes.

Update 12.38

De landelijke scholierenorganisatie LAKS heeft kritisch gereageerd op de plannen van Van Bijsterveldt. “Wij zijn op zich positief over het idee van meer focus op de kern, maar wij zien dat nog niet terug in concrete maatregelen”, zei voorzitter Steven de Jong tegen de Volkskrant. “Het is niet genoeg om alleen meer lessen te geven in bepaalde vakken. De kwaliteit van de leraren moet omhoog. Daar is de afgelopen jaren veel te weinig in geïnvesteerd.”

De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil ook dat Van Bijsterveldt gaat investeren in betere docenten. Verder vindt ze de maatregelen niets nieuws. “De suggesties van de minister zijn interessant. Maar het is vaker geprobeerd”, aldus voorzitter Walter Dresscher. “Dit soort suggesties heeft nooit het gewenste resultaat gebracht.”
Parool: PvdA en CDA te spreken over onderwijsplan

Volkskrant: Kabinet-Rutte gaat scholen ingrijpend hervormen

Weinig vertrouwen in onderwijsplannen

cc-foto: bies

Geef een reactie

Laatste reacties (81)