Laatste update 10:12
60

Van flexwerk naar vast contract steeds moeilijker

Behalve in het onderwijs wordt het voor werknemers steeds lastiger door te stromen naar een vast contract nadat ergens is begonnen op flexibele basis. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Over de periode 2010-2015 werd gekeken naar het doorstromen naar een vaste baan na instroom in de zogenaamde flexibele schil. Het onderwijs was de enige sector waarbinnen een positieve trend was te zien. In 2010 vond een kwart van het onderwijspersoneel een vaste baan binnen die bedrijfstak. Vijf jaar later was dit een derde.

Voor alle andere bedrijfstakken gold dat de doorstroom naar een vaste baan lager was dan in 2010. Hoewel er rekening moet worden gehouden met economische conjunctuur, lijkt hiermee een trend in gang gezet. Het zijn de meest recente cijfers op dit gebied. Het percentage doorstromers dat na een jaar nog steeds op flexibele basis werkte is tussen 2010 en 2015 toegenomen van 48 naar 56. Het percentage flexwerkers dat een vast contract kreeg ging van 14 procent naar 11 procent.

Ook werd gekeken naar werknemers in de jaren 2015-2016. “In de periode 2015-2016 bevond de economie zich nog in een periode van laagconjunctuur en was het herstel op de arbeidsmarkt nog pril,” schrijft het CBS op haar website. Het CBS keek naar de 748 duizend werknemers die in 2015 flexibel begonnen en hoe zij ervoor stonden in 2016.

Niet alleen de branche waarin iemand werkzaam is, ook de leeftijd speelt een rol. Een oude volkswijsheid zegt dat het steeds moeilijker wordt een baan te vinden als je ouder wordt, maar dit blijkt onzin. Oudere werknemers (tussen de 45 en 55 jaar) die in 2015 ergens begonnen met een flexibel contract, stroomden in verhouding het vaakst door naar een vaste baan binnen een jaar, hoewel het percentage met 14 procent niet bepaald hoog te noemen is. Jongeren tot 25 jaar kregen met 7 procent doorstroming het minst vaak een vaste baan na ergens flexibel te zijn begonnen.

Foto: Sabine van Erp

Geef een reactie

Laatste reacties (60)