15

Van Haersma Buma verzet zich tegen VVD

CDA'er: Korten op AOW bij delen huishouden achttienplusser onacceptabel

CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Sybrand van Haersma Buma is fel gekant tegen de plannen van de VVD om ouderen op hun AOW te korten wanneer zij met een kind dat ouder is dan achttienjaar onder één dak wonen. Het voorstel van minister Henk Kamp zou indruisen tegen alles waar het CDA voor staat: Het gezin.

Op dit moment is het zo geregeld dat een alleenstaande AOW’er recht heeft op een uitkering van zeventig procent van het minimumloon, wanneer deze het huishouden deelt met iemand van achttien jaar of ouder. Kamp wil dat verlagen naar vijftig procent.

De Volkskrant schrijft:

Kamp heeft voorgesteld om de AOW te verlagen van ouderen die bij hun kinderen inwonen en daar mantelzorg ontvangen. Volgens Van Haersma Buma staat deze maatregel haaks op het gedachtengoed van zijn partij, waarbij het gezin de maatschappelijke kern is. ‘Het kan niet zo zijn dat de familie de zorg voor de ouders op zich neemt en dan gestraft wordt. Die zorg is van grote waarde,’ zegt hij. ‘Deze maatregel moet van tafel.’

Ook is Van Haersma Buma het niet eens met de plannen van VVD-staatssecretaris Paul de Krom.  De Krom wil dat alle inkomsten in een huishouden worden meegenomen bij een bijstandsuitkering. Dit zou betekenen dat wanneer een kind een Wajong-uitkering, dit gevolgen zou hebben voor de uitkering van de ouders.

Van Haersma Buma zal zijn verzet zaterdag tijdens het CDA-congres kenbaar maken, waar het CDA een nieuwe partijvoorzitter kiest. Voor Van Haersma Buma de uitgelezen kans om een nieuwe koers voor de partij vast te leggen.

Het CDA moet zichzelf opnieuw ‘uitvinden’ omdat de partij de afgelopen verkiezingen flink heeft verloren. Onder leiding van Balkenende stond het gezin ook centraal.

De Volkskrant: CDA herbront zich op gezin en wil luider van zich laten horen (alleen voor abonnees)

Trouw: CDA tegen plan Kamp om AOW’ers te korten

Geef een reactie

Laatste reacties (15)