60

‘Van Rijn blust pgb-brand met benzine’

Pgb-crisis woekert voort: Sociale Verzekeringsbank keurt in opdracht staatssecretaris 60.000 aanvragen goed zonder ze eerst te controleren

De politieke puinhoop rond persoonsgebonden budgetten (pgb’s) blijft zich maar opstapelen. Na maanden van problemen met de uitbetaling van zorgverleners voelt staatssecretaris Van Rijn zware druk vanuit de Tweede Kamer om achterstanden zo snel mogelijk weg te werken. Om dat te bereiken zou hij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht hebben gegeven om 60.000 aanvragen goed te keuren zonder controle vooraf. Dat zeggen medewerkers van de SVB in het Financieele Dagblad (FD).

De staatssecretaris neemt daarmee het risico van een tekort in het budget van gemeenten en verzekeraars indien er teveel wordt uitbetaald. Omdat pas achteraf wordt getoetst of de budgethouders aan alle voorwaarden hebben voldaan, kan pgb-houders worden gevraagd om geld terug te storten indien de aanvraag niet correct is. De kans bestaat dat een deel daar niet toe in staat zal blijken. Een SVB-medewerker zegt in het FD:

Van Rijn blust de brand met benzine.

De uitkeringsinstantie is bang dat de problemen zich opnieuw opstapelen als blijkt dat mensen geld terug moeten betalen en heeft een zware dobber aan het controleren  van de reeds goedgekeurde 60.000 aanvragen.

Het ministerie van Volksgezondheid zegt van mogelijke problemen problemen bij het terugvorderen van budgetten op de hoogte te zijn en rekening te houden met ‘herstelacties’. De gemeenten bereiden ondertussen stappen voor om extra kosten en teveel betaalde pgb-tegoeden bij het Rijk terug te vorderen

Lees ook op Joop: Zorginstelling voor autistische kinderen gedwongen te sluiten door pgb-puinhoop

Geef een reactie

Laatste reacties (60)