37

Van Rompuy zet alles in om euro te redden

EU-president dwingt met crisisberaad alle neuzen dezelfde kant op

EU-president Herman Van Rompuy heeft alle leiders van de eurolanden uitgenodigd voor een crisisberaad over de euro. Van Rompuy gokt erop dat het de premiers lukt de eurocrisis te bezweren. Eerder konden de ministers van Financiën niet tot overeenstemming komen, wat de druk op de premiers nog groter maakt: Het is er op, of er onder.

Nederland, Duitsland en andere landen hebben zicht uitgesproken tegen een spoedige eurotop. De landen willen vooraf zekerheid hebben over een geslaagde afloop, omdat ze vrezen dat de euro ten onder zal gaan wanneer de premiers het niet eens kunnen worden.

Van Rompuy wil echter niet langer wachten. Door de premiers in één kamer op te sluiten en te dwingen tot een overeenkomst te komen, hoopt hij de eurocrisis te kunnen bezweren. Juist nu Griekenland bijna failliet is, Ierland de junk-status heeft en Italië nauwlettend in de gaten wordt gehouden, zouden de premiers over hun eigen schaduw heen kunnen stappen.

De leiders moeten het eens worden over een tweede lening aan Griekenland à 85 miljard. Lukt dit niet, dan zal het Internationaal Monetair Fonds de eerste lening van 110 miljard euro stopzetten. In dat geval gaat Griekenland onmiddellijk failliet.

Ook moet het vangnet voor andere eurolanden aangepast worden. Met de huidige regels is economische groei in landen die van het vangnet gebruik moeten maken bijna onmogelijk, wat het afbetalen van dure leningen bemoeilijkt.

Verder hoopt Van Rompuy een akkoord te krijgen over het pakket maatregelen dat een nieuwe crisis moet voorkomen. Parijs en Brussel ruziën al geruime tijd over het pakket. Parijs wil dat Brussel zich niet bemoeid met eventuele financieringstekorten of staatsschulden, terwijl in Brussel gesproken wordt over het opleggen van extra bezuinigingen bij constatering dat een land de staatsschuld te hoog laat oplopen.

De Volkskrant: EU-president Van Rompuy speelt hoog spel met euro

cc-foto: European Parliament

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (37)