24

Van uitstel komt toch afstel: mantelzorgboete van tafel

Voor je hulpbehoevende ouders zorgen, terwijl je ook nog naar je werk moet en je eigen gezin moet ondersteunen kan een beetje te veel van het goede zijn. Dan kun je ertoe besluiten – mits je de ruimte hebt – je ouders bij je in te laten wonen. Tot voor kort was het idee om ouderen die bij hun kind inwonen vanaf 2019 te korten op hun AOW-uitkering. Die zogenaamde mantelzorgboete is nu toch van de baan. Het demissionaire kabinet-Rutte II heeft daartoe besloten, zo blijkt uit uit de voorjaarsnota.

Op de bezuinigingsdrift van kabinet Rutte-II is er veel kritiek geweest, wellicht nog het meest op de mantelzorgboete. Die zou eigenlijk op 1 juni 2015 ingaan, maar door verzet werd deze een aantal keer uitgesteld. In deze geldt het spreekwoordelijke van uitstel komt afstel: de mantelzorgboete gaat niet meer door. Het plan was:

Een ouder die bij zijn of haar kind intrekt, zou onder de kostendelersnorm, zoals de maatregel officieel heet, ongeveer 300 euro op de AOW-uitkering worden gekort. De uitkering zou dan niet langer 70 procent van het minimumloon zijn, maar 50 procent. Deze korting geldt al voor stellen die beide een AOW-uitkering ontvangen en samenwonen.

In een toelichting op het voorstel schreef het kabinet eerder:

Samenwonen in dezelfde woning betekent een besparing ten opzichte van de situatie dat de kosten van een zelfstandige huishouding geheel zelf moeten worden gedragen.

Met de bezuiniging wilde het kabinet 214 miljoen euro bezuinigen. Voor die bezuiniging is elders op de begroting dekking gevonden.

Geef een reactie

Laatste reacties (24)