69

Veel kritiek op ‘Verpletterend NEE’ van Telegraaf

Peiling van dagblad over kilometerheffing hoogst onbetrouwbaar, conclusie is voorbarig, verantwoordelijkheid ligt bij politiek ... Zelfs CDA verzet zich tegen misleidende uitkomst ...

Van links tot rechts is negatief gereageerd op de ‘sovjetpeiling’ van De Telegraaf over de kilometerheffing. Volgens het dagblad zou 89% van de eigen achterban tegen het rekeningrijden zijn. Niet alleen deugt de peiling niet, maar bovenal moet het kabinet over dit onderwerp gewoon zelf een akkoord bereiken met het parlement, is de heersende opvatting. Zelfs het CDA zegt: “Tweederde van de automobilisten gaat er qua kosten op vooruit.”

Door redactie Joop

In de welbekende chocoladeletters schreeuwde de krant van wakker Nederland’ het vanmorgen uit: ‘Verpletterend NEE’. Gemakshalve trok het dagblad ook maar meteen een conclusie voor CDA-minister Camiel Eurlings, die zelf uiteraard de voorzet had gegeven om de eveneens net gehouden ANWB-peiling bindend te verklaren voor zijn beleid aangaande de kilometer heffing. De Telegraaf schrijft letterlijk:

De kilometerheffing moet van de baan! Dat is de mening van 89% van de ruim 196.000 deelnemers aan de Stelling van De Telegraaf. Slechts 11% is voor de invoering van het plan van verkeersminister Camiel Eurlings. De overweldigende respons op de peiling laat een groot en breed gedragen wantrouwen onder de stemmers zien jegens het ‘kastje van Camiel’. Het mobiliteitsplan wordt in rake bewoordingen door de ondervraagden aangeduid als ‘graaimachine’, ‘geldklopperij’, ‘belastingverhoging’ en ‘nieuwe melkkoe’. Uit de enquête blijkt dat de helft van de tegenstemmers niet gelooft dat het kastje de files zal oplossen. (…) Ook meent bijna de helft dat de kabinetsplannen de kosten van het autorijden verhogen.

Veel partijen reageren negatief op het onderzoek van De Telegraaf, met name de representativiteit. Zo schrijft GroenLinks-leider Femke Halsema uiterst cynisch op Twitter:

Het moet Sjuul Paradijs toch verontrusten dat na alle propaganda en sovjetpeiling nog 11% van de Telegraaf-lezers voor rekeningrijden is.”

Opmerkelijk genoeg houdt zelfs het CDA, de partij van verantwoordelijke minister Eurlings, zich verre van de Telegraaf-uitkomst. In Goedemorgen Nederland werd door CDA-Kamerlid Ger Koopmans opgemerkt dat de lezers van het ochtendblad zich baseren op onjuiste informatie:

Als men meer dan vijftien seconden naar de plannen kijkt, ziet men dat de privacy niet in het geding is. (…) Tweederde van de automobilisten gaat er in kosten op vooruit.

Via Twitter is te lezen hoe subjectief het Telegraaf-onderzoek op de invullers overkomt. Zo schrijft ‘Houtlust’, die de ANWB-peiling wel ‘degelijk in elkaar vindt zitten’:

Telegraaf-enquete: Vraag 1, bent u voor of tegen de kilometerheffing? Vraag 2, wat is uw grootste bezwaar tegen de kilometerheffing? Haha, lekkere enquete.

Maar er is meer negatief commentaar, ook op de peiling van de ANWB. Opinie-wetenschapper en WRR-lid Will Tiemeijer stelt maandagmorgen in NRC.next en op Radio1 (vanaf 7u10) dat de enquête van de ANWB slecht is opgezet. Zijn kritiek richt zich op drie punten: hij trekt vooral mensen met een extreme mening, de vragen zijn moeilijk en soms onduidelijk, meldt GeenCommentaar.nl.

Zelfs het buitenland pikt het op, getuige het artikel ‘Wie beslist over kilometerheffing?’ bij De Standaard:

Over het succes van de enquête valt niet te twisten: in nauwelijks twee dagen hebben al meer dan 220.000 mensen de vragenlijst ingevuld. Meer vragen rijzen over de manier waarop de ANWB de enquête uitvoert. Wie zich aanmeldt op de website anwbledenpeiling.nl en zijn postcode invult, kan zich uitspreken over enkele vragen. Het gevaar dat de peiling wordt gebruikt door de tegenstanders van de heffing, is dan ook reëel. Gisteren meldde het NRC al dat er sprake was van mensen die zich meermaals hadden aangemeld.

Het wachten is op de reactie van verkeersminister Eurlings. Gaat hij voor de autolobby door de knieën of bewaart hij zijn gezonde verstand, zoals zelfs de Kamerfractie van zijn eigen partij? De CDA-kroonprins liet maandag weten niet met de pers over dit onderwerp te praten, maar ‘de koninklijke weg’ te bewandelen.

Foto: Jeroen Mirck (Joop.nl)

Geef een reactie

Laatste reacties (69)