5

Veel medisch talent onbenut

Buitenlandse artsen vaak niet aan het werk door ingewikkelde en dure procedure

Slechts 15 procent van de artsen van buiten Europa die zich in Nederland vestigen, volgt aanvullende scholing om hun vak te mogen uitoefenen, berekende onlangs de Utrechtse onderzoeker Paul Herfs. Dit lage percentage komt niet door een gebrek aan capaciteiten van deze artsen, maar door een te ingewikkelde en dure procedure die zij moeten doorlopen voor ze extra onderwijs kunnen krijgen.

Dat meldt Trouw. Herfs spreekt van ‘verspilling van menselijk kapitaal’. De procedure begint met een toets van de kennis van het Nederlands en de medische kennis van de artsen. Ze moeten dit veelal op eigen kracht voorbereiden en dat loopt vaak mis:

Waar het om gaat is dat artsen een goede voorbereiding moeten krijgen op die procedure. Nederland krijgt ervaren artsen in de schoot geworpen. Maar door dit systeem verliezen we goed opgeleide mensen die we in de zorg zo hard nodig hebben.

Minister Schippers heeft aangekondigd daarom ‘grondig’ te onderzoeken of de procedure die deze artsen moeten doorlopen om weer aan de slag te kunnen in de gezondheidszorg niet nodeloos ingewikkeld is.

Geef een reactie

Laatste reacties (5)