6

Veel meer meldingen mensenhandel

Aantal meldingen 40% gestegen

Het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel is vorig jaar flink toegenomen. In 2012 registreerde de organisatie 1711 meldingen van mogelijke mensenhandel, 40 procent meer dan in het jaar ervoor.

Dat meldt Trouw. De meldingen betreffen vooral prostitutie, maar ook sectoren als de land- en tuinbouw en de schoonmaakbranche. Het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha) zegt geen aanwijzingen te hebben dat dit betekent dat de totale omvang van mensenhandel in Nederland toeneemt. Het betekent wel dat het probleem zichtbaarder wordt en dat instanties vermoedens van mensenhandel eerder melden.

CoMensha-voorzitter Martin Sitalsing zegt dat we daarmee ‘nog maar het topje van de ijsberg’ in beeld hebben. Daarom vindt hij dat alle instanties die met slachtoffers van mensenhandel in aanraking komen een meldplicht moeten krijgen. Ook pleit hij voor een verbod op prostitutie.

cc-foto: FaceMePls

Geef een reactie

Laatste reacties (6)