30

Veel ouderen komen nooit meer buiten

Meer dan 1800 misstanden in verpleeghuizen gemeld 

Veel ouderen die in verzorgings- en verpleeghuizen wonen, komen nauwelijks meer naar buiten. Zorgmedewerkers spreken zelfs van bewoners die al 5 jaar niet meer buiten zijn geweest.

Dat blijkt uit de meer dan 1800 misstanden die in drie weken tijd zijn gemeld bij een meldpunt voor tekortschietende zorg in verpleeghuizen, waarover het AD bericht. Een inventarisatie laat zien dat bewoners vaak te laat uit bed worden geholpen, ze te lang moeten wachten op hulp, er veel medicatiefouten worden gemaakt en er onnodig doorligwonden ontstaan. Ook dreigen ze ondervoed en uitgedroogd te raken. Maar verreweg de meeste meldingen (413) gingen over eenzaamheid onder ouderen en gebrek aan aandacht, aldus het AD.

Lilian Marijnissen van Abvakabo FNV, die het meldpunt opende:

Personeel wil wel wandelen met bewoners, maar het ontbreek ze simpelweg aan tijd. Ik was laatst in verpleeghuis in Delft, daar was een hele afdeling al 2 jaar niet meer buiten geweest. Dagelijks douchen, even naar buiten, dat zijn basisbehoeften. Maar de werkdruk is veel te hoog. Dat wordt straks nog erger, vanwege de aangekondigde ontslagen in veel zorginstellingen.

Lilian, medewerker van een verpleeghuis in West-Friesland, zegt dat ze ’s middags altijd alleen is met 9 demente bejaarden:

Ik kan niemand achterlaten. Bovendien heb ik te veel andere klussen. We hebben heel strenge hygiënecodes, waardoor ik zelfs wc’s moet poetsen, de schoonmakers zijn wegbezuinigd.

Staatssecretaris Martin van Rijn zegt de signalen zeer serieus te nemen. Dat was ook de reden dat hij eerder al een extra bedrag heeft uitgetrokken. Maar dat is volgens Lilian Marijnissen veel te weinig:

Vijf miljoen euro extra. Daarmee kun je in 1 op de 20 zorginstellingen één personeelslid extra aantrekken.

Recent hebben verschillende zorginstellingen aangekondigd medewerkers gedwongen te gaan ontslaan. Een aantal instellingen schrapt honderden banen. En er dreigen nog tienduizenden arbeidsplaatsen te verdwijnen, vreest de vakbond. Abvakabo FNV zegt nu concrete afspraken te willen maken over het verlagen van de werkdruk in de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg. Die onderhandelingen worden binnenkort na een reeks acties weer geopend. Zaterdag volgt eerst nog een actie in Utrecht. Dan komen honderden zorgmedewerkers naar de Jaarbeurs in Utrecht voor een ledenberaad en houden ze een mars door de stad.

Geef een reactie

Laatste reacties (30)