254

Veel racisme onder de pet bij politie

Muzikant Typhoon werd onlangs staande gehouden door de politie omdat zijn profiel “verdacht” was. Een zwarte man die in een dure auto rijdt, dat kan alleen maar drugsgeld zijn, aldus de dienstdoende agent. Typhoon deelde het voorval op sociale media, wat een flinke discussie op gang bracht over etnisch profileren en discriminatie door de politie. De dienstdoende surveillanten werden berispt door hun leidinggevenden en volgens woordvoerder Ruud Visser (Zwolle) zou deze casus uitgebreid worden besproken binnen de politie om herhaling te voorkomen.

Die uitgebreide bespreking vindt in ieder geval op op het besloten bedrijfsnetwerk plaats. En wat blijkt? De agenten hebben helemaal geen moeite met etnisch profileren. Sterker nog; veel van hen vindt dat er helemaal niets mis mee is, zo achterhaalde NRC Handelsblad. Hoewel de politie benadrukt dat etnisch profileren níet de werkwijze van de Nederlandse politie is, en dit slechts zou gaan om een betreurenswaardig incident, blijkt uit het intranet van de politie dat de agenten die uiteindelijk het werk doen er toch anders over denken. Volgens de politietop en minister Van der Steur komt etnisch profileren slechts incidenteel voor, volgens de agenten is het “aan de orde van de dag”. Een bloemlezing van de reacties:

Profilering hoort bij politiewerk. Je ontkomt dan niet aan criteria als huidskleur, leeftijd en geslacht. Omdat het nu een bekende persoon betreft wordt er buitensporig veel aandacht gegeven aan deze staande houding.
Wat moeten we nou! Patsers controleren of niet? Controleer je een keer een patser, krijg je deze reactie. En vlug je excuses aanbieden natuurlijk!
Etnisch profileren? Nee. Dat is gewoon je werk doen. Net als wat de collega’s die die snuiterbol hebben gecontroleerd, hebben gedaan. Gewoon goed gewerkt.
Iedereen binnen onze organisatie is vol lof als Roemenen, Polen en Bulgaren vaak zonder enige aanleiding gecontroleerd worden. Waar is de kritiek dan, vraag ik me af. Of komt er alleen kritiek als er sprake is van een kleurtje?
Indien blonde knappe meisjes vaak betrokken zijn bij criminele activiteiten is het in mijn ogen niet vreemd dat deze groep mensen meer aandacht krijgt van de politie.

Zelfs de Zwartenpietendiscussie wordt erbij gehaald:

Er moet vanuit de korpsleiding eens een zinnig bericht richting media gaan over etnisch profileren en waarom dit in bepaalde gevallen nodig blijkt te zijn. (…) Maar ja, als we bij een simpel eeuwenoud kinderfeest als Sinterklaas niet meer van zijn zwarte hulp mogen genieten, hoe willen we dan zoiets oplossen?

Amnesty International zet zich in tegen etnisch profileren en laat in een reactie weten geschrokken te zijn van de uitgelekte intranetreacties. Gebrig Klos:

Agenten vinden controles zoals die van Typhoon blijkbaar normaal. Weinig agenten lijken zich te realiseren dat zo’n controle voor een burger – al helemaal als het de zoveelste onterechte controle is – een ingrijpende ervaring is. Het toont des te meer aan dat het tijd is voor duidelijkere regels rond controles op straat.

Onder de reacties van de agenten – die onder hun eigen naam reageren – zaten ook racistische reacties. Die zijn inmiddels verwijderd, zo laat de politie weten. Met agenten die er een zienswijze op nahouden die niet strookt met wat de politietop zou willen, zal een gesprek aangegaan worden.

Dat etnisch profileren door politie lang niet incidenteel is, legde Typhoon onlangs uit in het VARA-radioprogramma De Nieuws BV.

NRC: Zo praat de politie over Typhoon (onder elkaar)

Geef een reactie

Laatste reacties (254)