81

Verbeet: oplossing coalitie patstelling ligt in Nieuw-Zeeland

Kamervoorzitter wil gemengd minderheidskabinet bij gebrek aan meerderheid

De oplossing voor de dreigende politieke patstelling ligt letterlijk aan de andere kant van de wereld. Kamervoorzitter Gerdi Verbeet wil in het geval van een verkiezingsuitslag die geen enkele werkbare coalitie een meerderheid bezorgt een gemengd kabinet laten vormen naar voorbeeld van de Nieuw-Zeelandse regering. Naast ministers uit een aantal partijen zouden er personen met groot maatschappelijk draagvlak deel van uit moeten maken.

Tegenover de Volkskrant verklaart Verbeet:

Een meerderheidskabinet heeft de allergrootste voorkeur. Maar anders staat mij voor ogen wat in Nieuw-Zeeland goed schijnt te werken: een kernkabinet van een aantal partijen, aangevuld met mensen die buitengewoon veel draagvlak hebben om lastige problemen op te lossen. Geen zakenkabinet, geen rompkabinet. Het is een mengvorm.

De Kamervoorzitter is een van de mensen die na de verkiezingen de Koningin adviseert over een te vormen regering.

In Nieuw-Zeeland heeft sinds 1996 geen enkele regeringscoalitie een meerderheid bij de parlementsverkiezingen behaald. Kabinetten worden gevormd door minderheidscoalities met gedoogsteun van andere partijen. Daarbij worden  ministersposten die buiten het kernkabinet vallen gegund aan gedogende partijen. Op dit moment wordt Nieuw Zeeland geregeerd door een coalitie van de rechtse National Party (58 zetels), de rechts-liberale ACT (5 zetels) en de centristische United Future Party (1 zetel). Om een meerderheid te vormen in het 122 zetels tellende parlement ontvangt dit minderheidskabinet steun van de Maori Party (5 zetels) die in ruil daarvoor onder meer de ministerspost voor Maori-zaken ontving. De Maori-ministers opereren buiten het kabinet en hebben het recht om op onderwerpen buiten hun portefeuille afwijkende standpunten in te nemen. 

Lees ook de opinie van Maurice de Hond: Koningen zonder land

Geef een reactie

Laatste reacties (81)