43

‘Verbeter de positie van verpleegkundigen’

5-puntenplan van GroenLinks voor betere zorg

Op de Dag van de verpleging lanceert GroenLinks een 5-puntenplan om de positie van verpleegkundigen te verbeteren.

Het plan bestaat uit de volgende vijf punten:

1. Meer personeel en minder werkdruk

GroenLinks wil structureel 400 miljoen euro investeren in meer personeel voor instellingen in de thuiszorg, verpleging en gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg. In ruil hiervoor gaan deze instellingen de zorg kleinschaliger organiseren en meer op maat aanbieden, zodat de werkdruk minder wordt. Hiermee kunnen in 2015 zo’n 15.000 extra mensen in de zorg aan de slag.

2. Meer wijkverpleegkundigen

In het plan staat verder dat GroenLinks kleinschalige en meer thuisgebonden zorg wil verdubbelen. De verpleegkundige en verzorgende moet weer een centrale plaats gaan innemen in de zorg thuis en in een instelling. Daarvoor is nodig dat zij de ruimte krijgen om echt aandacht te besteden aan hun patiënten en cliënten.

3. Aantrekkelijk en veelzijdig takenpakket

De taken van verpleegkundigen en verzorgenden versmallen steeds verder. Dat maakt het werk niet leuker en staat maatwerk in de weg. GroenLinks wil (wijk)verpleegkundigen juist meer verantwoordelijkheden geven in de zorg rondom de patiënt. Medische handelingen die ook prima door een verpleegkundige kunnen worden uitgevoerd worden aan hen overgedragen door artsen en specialisten. Dat maakt de zorg persoonlijker en efficiënter.

4. Minder bureaucratie

GroenLinks wil verder dat indicatiestelling zoveel mogelijk in handen komt van huisartsen en wijkverpleegkundigen. Zij staan dichter bij de mensen en zijn veel beter in staat om snel aan te geven of ze behoefte hebben aan zorg.

5. Goede scholing en loopbaanmogelijkheden

Tenslotte moet de aantrekkelijkheid van de sector worden vergroot door een investering van 100 miljoen euro in scholing en voldoende loopbaanmogelijkheden. De zorg wordt een veelzijdige sector, waar je je leven lang uitdagend werk kan vinden.

Lees hier meer over het plan.

Geef een reactie

Laatste reacties (43)