83

‘Verbod op shariapartijen polariseert onnodig’

Minister Asscher onderzoekt mogelijkheid verbieden shariapartijen … Symboolpolitiek die angst zaait, volgens integratiedeskundige

Een Kamermeerderheid wil een verbod op politieke partijen die de sharia in Nederland willen invoeren. Minister Asscher van Integratie onderzoekt of zo’n verbod juridisch haalbaar is. Maar waarom eigenlijk? Heeft Nederland wel van ‘shariapartijen’ te vrezen? “Moslims voelen zich weer gekarikaturiseerd, alsof ze eigenlijk allemaal de sharia in zouden willen voeren. En onder autochtonen kan het idee ontstaan: zie je wel, eigenlijk willen ze dat.”

Emeritus hoogleraar integratie- en migratiestudies Han Entzinger zegt in Trouw:

Mijn eerste reactie is dat het niet helemaal duidelijk is wat verschillende groepen moslims onder de sharia verstaan. Er zijn een hoop interpretaties van de sharia, die strijdig zijn met het democratische systeem. Als je een wet wilt maken, zul je daarover toch wel meer duidelijkheid moeten geven. 
Ik ben geen jurist, maar in het verleden zijn er ook extreem-rechtse partijen als CP ’86 wegens hun ondemocratisch karakter verboden. Dus volgens mij kan het nu ook al.”


Toch vindt een meerderheid van de Kamer het nodig zo’n verbod in te voeren. Het CDA diende een motie in, die werd ondertekend door de VVD en PVV. Ook de ChristenUnie en de SGP voelen voor een verbod. Eerst gaan Minister Asscher van Integratie en Minister Opstelten van Veiligheid onderzoeken of het verbod juridisch haalbaar en uitvoerbaar is.

Symboolpolitiek

Maar de vraag is of, als het verbod er komt, er ook daadwerkelijk wat te verbieden valt. Entzinger wijst erop dat een meerderheid van de moslims in Nederland helemaal niet voor invoering van de sharia is. Waarom zou je dan zo’n verbod willen invoeren?

Ik denk dat je de houding van Asscher eerder moet zien in de context van de partijpolitiek, dan van werkelijke angst voor de sharia. Tja, de verkiezingen komen eraan.”

Maar zulke symboolpolitiek kan wel zijn sporen nalaten in de maatschappij:

Moslims voelen zich weer gekarikaturiseerd, alsof ze eigenlijk allemaal de sharia in zouden willen voeren. En onder autochtonen kan het idee ontstaan: zie je wel, eigenlijk willen ze dat.  Zo’n verbod polariseert dus onnodig, op een moment dat het eigenlijk verstandig zou zijn om wat olie op de golven te gooien.

Uiterlijk 18 december wordt over het verbod gestemd in de Tweede Kamer.

Cc-foto: Partij van de Arbeid

Geef een reactie

Laatste reacties (83)