78

‘Vereenzaming, verwaarlozing en verarming ouderen dreigt’

Onderzoeksbureau Nyfer becijfert dat bezuinigingen in de zorg hard aankomen bij ouderen

SP-Kamerlid Renske Leijten wil dat het kabinet de zorgplannen aanpast nu uit nieuwe cijfers van onderzoeksbureau Nyfer blijkt dat de bezuinigingsplannen desastreus uitpakken op de financiële situatie van ouderen.

Volgens Nyfer zorgen de kabinetsmaatregelen ervoor dat zorg-vragende ouderen, bijvoorbeeld een echtpaar met alleen AOW, in 2017 niet meer kan rondkomen en geconfronteerd worden met een tekort van 60 euro per maand. Leijten:

Dit kabinet stelt voor om de thuiszorg grotendeels voor eigen rekening te laten komen en geeft gemeenten zonder harde voorwaarden de verantwoordelijkheid voor meer zorgtaken. Met dit beleid zullen mensen die zorg nodig hebben vereenzamen, verwaarlozen, vervuilen en verarmen. Dit moet worden gestopt. (…) Voor ouderen – maar natuurlijk ook voor chronisch zieken en gehandicapten – met een klein inkomen is de impact groot. Vele mensen kunnen het niet zelf betalen en als je geen netwerk hebt om op terug te vallen is het dus heel kil beleid. Dit kabinet geeft mensen de boodschap “u bent te duur” en “zoek het zelf maar uit”.

Geef een reactie

Laatste reacties (78)