8

Vergeten ‘illegale’ vmbo-leerlingen mogen ook stage lopen

Kabinet trof regeling voor mbo-leerlingen die zonder stage geen diploma kunnen halen ... Vergat vmbo-leerlingen in regeling op te nemen

Jarenlang konden talloze leerlingen die illegaal in Nederland verblijven hier wel naar school, maar niet hun diploma halen. Het probleem: ze mochten de vereiste stage niet lopen, vanwege het gebrek aan een verblijfsvergunning. Asielzoekers mogen in Nederland namelijk niet werken, maar wel naar school. Om een einde aan dit probleem te maken, kwam het kabinet tot een oplossing voor mbo’ers. De PvdA en VVD vergaten echter dat ook vmbo’ers met dit probleem kunnen kampen.

D66 stelde direct Kamervragen. Tweede Kamerlid Paul van Meenen liet destijds weten:

Ook deze kinderen hebben recht op onderwijs. Het is halfslachtig om ze wel toe te laten op een school, maar hen te verbieden hun opleiding af te maken.

Minister Kamp en minister Asscher leken het aanvankelijk niet eens te kunnen worden, maar uiteindelijk besloten ze een compromis te sluiten: mbo’ers mogen op stage, mits het accent van de opleiding op leren ligt en niet op werken. Pieter Schram, directeur van een scholengemeenschap in Friesland bracht het probleem voor vmbo-leerlingen en het praktijkonderwijs onder de aandacht:

Het is heel wreed dat deze kinderen niet op stage mogen. Ze zijn al steeds afgewezen, als uitgeprocedeerde asielzoekers. Nu sluit je ze opnieuw buiten. Ik wil dat ze gewoon hun school kunnen afmaken.”

Asscher erkent nu in een reactie op de vragen van D66 de groep ten onrechte te hebben uitgesloten van de regeling. Het ligt voor de hand dat ook voor de leerlingen in het vmbo een uitzondering wordt gemaakt, aldus de minister. Het moet dan wel gaan om leerlingen voor wie “geen alternatieve onderwijsroutes beschikbaar zijn zonder verplichte stage”.

Geef een reactie

Laatste reacties (8)