41

Verhagen (CDA) haalt uit naar Simonis

Update 19:15 Simonis betuigt spijt over uitspraak … Katholieke minister is kritisch over de uitspraak 'Wir haben es nicht gewusst'

Iedereen had zich er al over uitgelaten, maar nu barst eindelijk ook de bom binnen het CDA: minister Maxime Verhagen reageert kritisch op de uitspraak van kardinaal Ad Simonis over het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk: “Wir haben es nicht gewusst.”


Verhagen, zelf katholiek, gaf aan dat het kabinet geschokt is over de aanhoudende berichten over misbruik in de katholieke kerk, maar distantieert zich van de opmerking van Simonis in tv-programma Pauw & Witteman. De demissionaire minister van Buitenlandse Zaken zegt:

Ik denk dat daar het nodige over gezegd is. Ik denk dat dat volstrekt de plank misslaat, laat ik het zo stellen.”

Vicepremier André Rouvoet, die de ministerraad vrijdag bij afwezigheid van premier Jan Peter Balkenende voorzat, zei te begrijpen dat de opmerkingen van Simonis debat oproepen, maar wilde er verder inhoudelijk niet op ingaan. Reden: de kwestie is niet in de ministerraad is besproken en ‘er is nog altijd scheiding tussen kerk en Staat’. Minister Verhagen denkt daar wellicht anders over.

De uitdrukking “Wir haben es nicht gewusst”, gedaan door Duitsers kort na de Tweede Wereldoorlog, wordt tegenwoordig veelal beschouwd als het toppunt van schijnheiligheid. De kardinaal heeft inmiddels gezegd kritiek op zijn uitspraak te hebben verwacht, maar toch echt de onbekendheid met de praktijken te hebben bedoeld. Hij benadrukt de uitspraken op persoonlijke titel te hebben gedaan.

Update 15:48 Bisschop Ad van Luyn van Rotterdam wist al in de jaren zeventig als hoogste bestuurder van de Nederlandse salesianen van het seksueel misbruik binnen zijn congregatie. Dat heeft de bisschop vrijdagmorgen gezegd op vragen van NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Tot nu toe wilde Van Luyn niet zeggen of hij weet had van het misbruik. Via zijn woordvoerder zegt Van Luyn nu dat hij als provinciaal overste “inderdaad uit hoofde van zijn functie formeel kennis gekregen [heeft] van enkele concrete gevallen en daarbij ook maatregelen [heeft] moeten nemen”. Welke maatregelen zegt hij niet. Van Luyns handelwijze zal onderzocht worden door de commissie-Deetman.

Update 19:15 Simonis heeft spijt van zijn woorden. Hij noemt het achteraf gezien een ongelukkige keuze.

Foto’s:  RNW / Roel Wijnants (Flickr/CC)

Geef een reactie

Laatste reacties (41)