20

Verhoogd gezondheidsrisico voor omwonenden bollenvelden

Omwonenden van bloembollenvelden worden aan hogere concentraties bestrijdingsmiddelen blootgesteld dan mensen die verder weg wonen. Ook worden ze er langer aan blootgesteld dat tot nu bekend was. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de resultaten in handen zijn van ZEMBLA. Zelfs in luiers van baby’s die binnen 250 meter afstand van bollenvelden wonen worden pesticiden aangetroffen.

Het onderzoek ‘Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’ werd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Economische Zaken uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat de blootstelling niet alleen in de buitenlucht plaatsvindt, maar ook in de woningen. Zowel in de urine van volwassenen als kleine kinderen zijn concentraties van pesticiden aangetroffen. Vooral voor kleine kinderen leveren de pesticiden een gezondheidsrisico op.

Welke risico’s dat zijn, is echter niet bekend. De onderzoekers dringen dan ook aan op extra onderzoek. Volgens toxicoloog Prof. Martin van den Berg die namens ZEMBLA de onderzoeksresultaten doornam, moet de overheid het voorzorgprincipe toepassen en pesticiden weren tot op enkele honderden meters afstand van woonkernen waar ook gezinnen met kinderen wonen:

Wanneer je niet zeker weet dat de hoeveelheid gif waaraan je blootgesteld wordt, ook daadwerkelijk tot schade leidt, maar je het ook niet uit kan sluiten, dat je kiest voor de meest beschermende weg en dat is in dit geval: maar zorgen dat je maar minder blootgesteld wordt.

cc-foto: Pictures with impact

Geef een reactie

Laatste reacties (20)