15

Verhuurders schenden privacy huurders

Nieuwe regelingen om scheefwonen tegen te gaan worden door verhuurders misbruikt

De afgelopen weken hebben verhuurders onterecht bij de Belastingdienst inkomensgegevens van hun klanten opgevraagd en gekregen. Dat mag niet, zegt huurdersorganisatie Woonbond vrijdag in de Volkskrant.

Verhuurders mogen alleen gegevens opvragen van bewoners van sociale huurwoningen en niet voor huurders die in de vrije sector wonen. En dat is toch gebeurd volgens de Woonbond, die al ongeveer twintig meldingen binnen kreeg van bezorgde huurders.

Sinds vorig jaar mogen verhuurders een ‘inkomensafhankelijke huurverhoging’ opleggen bij hun huurders van sociale huurwoningen. Dit mag om zo scheefwonen tegen te gaan. Maar nu blijkt dat verhuurders van vrijesectorwoningen dit ook doen.

Zeer alarmerend, vindt D66-Kamerlid Kees Verhoeven. Hij is bang voor misbruik:

Verhuurders kunnen wel zeggen dat het ongelukjes zijn, maar als zij te kwader trouw handelen, kunnen zij die informatie toch misbruiken.

Twee weken geleden kwam er al naar buiten dat Syntrus Achmea onterecht de gegevens van zevenduizend huurders heeft opgevraagd. Een foutje, gaf Achmea toe en stuurde een excuusbrief.

Omdat niet alle huurders zich bij de Woonbond melden als hun gegevens zijn opgevraagd denkt de Woonbond dat dit nog maar het ‘topje van de ijsberg is’:

Lang niet iedereen zal boos worden wanneer hij een brief krijgt dat de Belastingdienst zijn inkomensgegevens heeft doorgegeven. Degenen die zich wel beklagen, zullen zich maar zeer beperkt bij ons melden. De fiscus roept huurders in zijn brief op bezwaar te maken bij de verhuurder.

cc-foto: Erik Tjallinks
Volkskrant: Huisbazen vragen fiscus ten onrechte inkomensgegevens

Geef een reactie

Laatste reacties (15)