185

Verkiezingsdebat ging nauwelijks over provincie

Lijsttrekkers Eerste Kamer kruisten de degens... Kabinetsbeleid en andere landelijke kwesties overheersten

Onder leiding van Ferry Mingele en Dominique van der Heyde debatteren Elco Brinkman (CDA), Loek Hermans (VVD), Marleen Barth (PvdA), Tiny Kox (SP), Tof Thissen (GroenLinks), Machiel de Graaf (PVV), Roel Kuiper (CU) en Roger van Boxtel D66).

Het werd een debat dat nauwelijks over provinciale thema’s ging. Onder meer het regeringsbeleid op het vlak van de bezuinigingen en hoofddoekjes in de openbare ruimte werd bediscussieerd. GroenLinks, de Christen Unie en het CDA openden daarbij de aanval op de PVV. Brinkman verweet de PVV ‘symboolpolitiek’ te bedrijven met het standpunt over hoofddoekjes. De Graaf dacht Roel Kuiper mee te krijgen door hem te vragen of hij het christendom niet superieur achtte aan de islam, maar Kuiper zag daar geen reden in om moslims rechten in Nederland te ontzeggen. Hij vond dat de PVV beter PVDA zou kunnen heten: Partij van de DwangAanpak.

De linkse oppositie benadrukte dat het kabinet de rijken teveel ontziet bij de bezuinigingen. Marleen Barth had het daarbij over cadeautjes die worden weggegeven aan mensen die het toch al heel goed hebben. Ook de bezuinigingen op Onderwijs werden gehekeld.

Een belangrijk deel van het debat ging het over de rol van de Eerste Kamer en de vraag of het kabinet kan blijven regeren zonder meerderheid in de Senaat. Hermans en Brinkman stelden dat het dan wel ‘heel moeilijk’ zou worden. Van Boxtel reageerde daarop door te zeggen dat het voor dit beleid dan heel moeilijk zou zijn, maar dat dit kabinet heel goed steun zou kunnen zoeken bij andere partijen. Daartoe zou het kabinet dan wel beleidsaanpassingen moeten doen.

Geef een reactie

Laatste reacties (185)