42

Verklaring mislukken tap Teeven-Van Rey wekt verbazing

Opstelten: bewuste storing als enige niet gemeld, gespreksgegevens niet meer boven te halen ... CDA en GroenLinks: goh, dat is wel héél toevallig

De storing op 20 september 2012 in het centrale telefoontapsysteem van de opsporingsdiensten – die verantwoordelijk wordt gehouden voor het ontbreken van de gespreksopname van Fred Teeven en Jos van Rey – is tegen de regels in niet gemeld. Ook is achteraf niet gecontroleerd of er informatie of gesprekken verloren zijn gegaan gedurende de storing, die 50 minuten duurde. Storingen in het tapsysteem zijn zeldzaam en nadien dient altijd een proces-verbaal te worden opgesteld. Volgens minister Ivo Opstelten is dat die dag niet gebeurd.

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de bewuste storing zich voordeed in de voeding van het opslagdeel. Nadat de problemen waren ontdekt en hersteld, hadden de betrokkenen diensten daarover ingelicht moeten worden, maar dat is niet gebeurd. De verkeersgegevens van de gemiste gesprekken zijn volgens Opstelten echter ook niet meer boven tafel te halen, omdat de wettelijke bewaartermijn van de telecomproviders van één jaar net was overschreden.

2012 telde tien tapstoringen en 2013 tot begin december zes. Bij 15 van de 16 storingen zijn de betrokken opsporingsdiensten daarover ingelicht, maar in slechts vijf gevallen werd proces-verbaal opgemaakt. Volgens Opstelten is er precies één keer een storing niet gemeld, wat hij ‘heel vervelend’ en ‘onaanvaardbaar’ noemde.

Het CDA vindt de gebeurtenissen wel heel toevallig allemaal en wil verder praten over de kwestie. GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren lijkt er vooralsnog ook weinig van te geloven:

Deze beantwoording roept meer vragen op dan hij antwoorden geeft. De storing lijkt van onwaarschijnlijkheden aan elkaar te hangen.

Het systeem dat faalde had een dubbele voeding die allebei tegelijkertijd zijn uitgevallen. De mensen die normaal gesproken rapporteren over dit soort storingen zijn dat in dit geval vergeten te doen en van de 2000 taps die op dat moment liepen zijn alleen de gegevens van het gesprek tussen Van Rey en Teeven op tijd opgevraagd bij de provider. Met het opvragen van de gegevens van de 1999 andere gesprekken was men net drie dagen te laat.

Het versterkt de vraag waarover Teeven en Van Rey spraken tijdens het verloren gegane gesprek en of Teeven zich nu direct of indirect heeft gemengd in zaken waar hij zich verre van had moeten houden.

cc-foto: Floris Looijesteijn en ministerie van Veiligheid en Justitie

Geef een reactie

Laatste reacties (42)