92

Verlagen kinderbijslag komt hard aan

Kindregelingen drastisch versoberd of afgeschaft ... Kinderbijslag niet inkomensafhankelijk, wel lager voor iedereen 

Dat kinderen duur zijn was elke ouder wel bekend, maar vanaf volgend jaar wordt de financiële hulp die de staat opvoeders biedt, drastisch ingeperkt. De kinderbijslag voor kinderen tussen de 6 en 17 gaat namelijk stapsgewijs omlaag, totdat het laagste niveau is bereikt in 2016. Uiteindelijk wordt het kwartaalbedrag voor alle kinderen 191,65 euro.

Een groot aantal kindregelingen wordt in zijn geheel afgeschaft of elders gecompenseerd. Waar de kinderbijslag niet inkomensafhankelijk wordt gemaakt, geldt dat voor het Kindgebonden budget wel. De Volkskrant schrijft daarover: 

Het kindgebonden budget zal meer worden gericht op de lagere inkomens, door de inkomensgrens te verlagen naar 19.767 euro, vergelijkbaar met de grens voor de zorgtoeslag. De huidige inkomensgrens voor het kindgebonden budget is 26.147 euro. Voor inkomens daarboven geldt: hoe hoger het inkomen, hoe minder toeslag.

Ook de ouderschapsverlofkorting en de regeling gratis schoolboeken gaan eraan. Schoolboeken zouden volgens staatssecretaris Dekker echter jaarlijks niet meer dan 300 euro per jaar, per kind mogen gaan kosten.

Praktisch alle bestaande regelingen voor alleenstaande ouders gaan op de schop, daarvoor in de plaats komt de ‘Alleenstaande-ouderkop’. De NOS legt uit:

Een nieuwe naam voor een nieuwe regeling. Iedere alleenstaande ouder die in aanmerking komt voor het kindgebonden budget, werkend of niet-werkend, ontvangt vanaf 1 januari 2015 maximaal 2.800 euro extra per jaar, bovenop het ‘gewone’ kindgebonden budget. Dit geldt voor alleenstaande ouders met een jaarinkomen tot ongeveer 84.000 euro. De uitkering is inkomensafhankelijk: hoe hoger het inkomen, hoe lager deze extra uitkering. Ongeveer 360.000 alleenstaande ouders komen hiervoor in aanmerking. De kosten worden geschat op 1 miljard euro.

Het plan is, naast een bezuinigingsmaatregel, ook een poging om ‘de armoedeval’ af te vangen, het verschijnsel dat alleenstaande ouders die een bijstandsuitkering krijgen erop achteruitgaan als ze gaan werken. Het kindgebondenbudget voor alleenstaande ouders wordt dan wel verhoogd, maar de uitkering gaat omlaag. Wat zeker te voelen gaat zijn in de portemonnee. Een kwart van de alleenstaande ouders moet rekening houden met een koopkrachtverlies tot 2 procent, maar voor 40 procent van hen kan dat wel oplopen tot 4,5 procent. Ook onder ouders met een modaal inkomen worden uitschieters in koopkrachtverlies verwacht.

Het CDA en GroenLinks hebben zich alvast ferm tegen de plannen uitgesproken. In een reactie zegt Linda Voortman:

Een bijstandsmoeder gaan er door deze kabinetsmaatregelen maar liefst 4,5% op achteruit. Als iedere euro telt, dan is zo’n korting niet te verteren. De klappen komen het hardst neer bij de mensen bij wie het de meeste pijn doet.

Ook op Twitter was veel protest tegen de voorgenomen plannen.

Geef een reactie

Laatste reacties (92)