Laatste update 21:53
93

Verlaging pensioenen lijkt onafwendbaar

Ook een nieuw pensioenstelsel zal de huidige slechte financiële positie van de pensioenfondsen niet verbeteren. Een verlaging van de pensioenen zal dan ook waarschijnlijk niet te voorkomen zijn. Dit meldt de Volkskrant. Belangrijkste oorzaak is de lagere dekkingsgraad bij pensioenfondsen door wegzakkende rente. De dekkingsgraad staat voor de hoeveelheid geld die er beschikbaar is om aan de pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. Het gaat om mogelijk 10 miljoen gepensioneerden of werkenden die geraakt worden.

Hiermee loopt de spanning bij het overleg tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgevers nog verder op. Deze week praat men verder. Het was juist de bedoeling van die gesprekken de kou rondom de pensioenen uit de lucht te halen. Volgens de nieuwe plannen moeten pensioenen flexibeler worden. De financiële buffers die pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden, zijn straks niet meer verplicht. Dit betekent dat als het de fondsen voor de wind gaat de pensioenen omhoog kunnen, maar in tijden van tegenspoed moeten de uitkeringen omlaag om als er niet genoeg geld in kas is om aan de verplichtingen te voldoen.

Daarnaast wordt nog gezocht naar een manier op de opbouw van pensioenen aan te passen. Zo wil met name het kabinet af van het feit dat jongeren nu indirect voor oudere collega’s betalen. Hoe het kabinet dit voor elkaar wil krijgen, is nog niet duidelijk. Een langzamere stijging van de AOW-leeftijd ligt ook nog op tafel.

Cc-foto: MabelAmber

Geef een reactie

Laatste reacties (93)