Laatste update 14:45
22

Vernietigend oordeel over onderzoek dat waarschuwt voor salafistengevaar

Het onderzoek van een promovendus van Tilburg University waarin hij waarschuwt voor het gevaar van salafistische moslims in Nederland schiet ernstig tekort en moet gerectificeerd worden. Dat is de uitkomst van een onderzoek uitgevoerd door een externe commissie. Tilburg University heeft de schrijver, de Iraans-Nederlandse socioloog Mohammed Nazar Soroush, opgedragen het proefschrift niet verder te verspreiden zonder de weerleggingen van de commissie. Daarnaast moet hij rectificaties plaatsen in de wetenschappelijke tijdschriften waarin Nazar Soroush zijn onderzoek heeft gepubliceerd.

In een verklaring op de website schrijft Tilburg University dat Nazar Soroush ‘een groot aantal islamitische instellingen in zijn proefschrift zonder voldoende wetenschappelijke onderbouwing als salafistisch heeft gekwalificeerd’:

Het College van Bestuur treft nu op basis van het advies van de rapportage een aantal maatregelen. Het heeft de betrokken onderzoeker verzocht het proefschrift niet verder te verspreiden zonder toevoeging van het oordeel van de Commissie Hol en de sancties die de universiteit heeft genomen. Tevens draagt het College hem op een rectificatie te plaatsen in het tijdschrift Current anthropology en in de Newsletter van de American Anthropological Association. De promotor zal niet langer het ius promovendi (promotierecht) van Tilburg University verleend worden. De copromotor krijgt een formele berisping.

Het onderzoek van Nazar Soroush zou bewijzen dat het salafisme een gevaar is voor de Nederlandse samenleving. Salafisten zouden de integratie tegenwerken en geen loyaliteit ten opzichte van de samenleving hebben. Op het onderzoek, dat in rechtse kringen werd omarmd als bewijs van het dreigende gevaar van de islam, werd daarbuiten al direct fors bekritiseerd. Uit een studie van het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Leiden, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken bleek het tegenovergestelde van wat Nazar Soroush beweerde. Dat onderzoek, gehouden over de periode 2004-2018, constateerde juist dat orthodoxe moslims de Nederlandse samenleving over het algemeen niet afwijzen en geen ingrijpende veranderingen nastreven. Verder bleek dat de diversiteit onder salafisten groot is. De noodzaak die soms gevoeld wordt zich af te zetten komt volgens het onderzoek voort uit een Nederlandse samenleving die hen juist afwijst.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) liet naar aanleiding van het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit Leiden weten dat er wel degelijk een gevaar schuilt in het politiek salafisme. Volgens de onderzoekers is dat omdat de NCTV (potentieel) gewelddadige extremisten en salafisten op één lijn zet. Onterecht, aldus de onderzoekers, want: ‘Salafisten enerzijds en gewelddadige extremisten anderszijds putten weliswaar uit dezelfde theologische beginselen, maar opereren in gescheiden werelden. De NCTV legt tussen deze twee echter een causaal verband.’

Geef een reactie

Laatste reacties (22)