53

Verpleeghuisbewoners komen nauwelijks nog in beweging

Ouderen kijken vooral veel televisie, zitten in hun stoel of slapen, Dit terwijl ze juist gebaat zijn bij beweging 

Dat verpleeghuisbewoners op een dag weinig bewegen, dat hadden de onderzoekers van de Universiteit Maastricht wel verwacht, maar dat de resultaten zo schrikbarend zouden zijn heeft ze extreem verbaasd, meldt Trouw zaterdag

De schrikbarende resultaten van dit Maastrichtse onderzoek zijn extra pijnlijk volgens Jan Hamers, hoogleraar ouderenzorg in Maastricht, omdat er de laatste jaren juist veel aandacht is geweest voor het nut van beweging voor ouderen. 

Uit het onderzoek weten we dat 61 procent van de dementerende bewoners nog mobiel is, tegenover 27 procent van de bewoners met lichamelijke klachten. Maar die mobiliteit wordt niet benut. Ze bewegen evengoed niet.

Het Maastrichtse onderzoek werd vorige zomer in Zuid-Limburgse ver­pleeg­huizen verricht. Volgens de onderzoekers zijn de uitkomsten representatief voor alle naar schatting 900 Nederlandse verpleeghuizen en hun 160.000 bewoners. 

Dagbesteding
Uit onderzoek kwam naar voren dat de ouderen bijna 90 procent van de tijd liggend doorbrengen, lopend werden ze nauwelijks aangetroffen. Handelingen als het dekken van de tafel, of het meehelpen bij het bereiden van de maaltijd, die veel ouderen nog wel zouden kunnen, blijken hooguit goed voor 1 à 2 procent van hun daginvulling. Schrikbarend weinig dus.

Of dit weinige bewegen van ouderen met onwil te maken heeft, of met kalmeringspillen die veel dementerende ouderen slikken, is niet onderzocht. In hoeverre ouderen eerder overlijden als gevolg van het gebrek aan beweging, wil hoogeleraar Hamers niet zeggen.

Hospitaliseren

Michel Bleijlevens, mede-onderzoeker en voormalig fysiotherapeut, waarschuwt voor een snelle achteruitgang van de gezondheid van verpleeghuisbewoners. Uit eerder  onderzoek naar ziekenhuisopnames is al gebleken dat zes weken bedrust al tot 10 procent spierafname leidt van patienten.’We zien mensen erg snel hospitaliseren’, zegt Bleijlevens.

Ze worden opgenomen, en dan hoeft ineens niets meer. Personeel wil graag voor hen zorgen, en neemt bijna alles uit handen, nog vanuit het idee dat het verpleeghuis een soort ziekenhuis is.

De Maastrichtse onderzoekers ­hebben inmiddels bijna een miljoen euro rijkssubsidie ontvangen om een plan te ontwikkelen om deze problemen te lijf te gaan. 

Trouw.nl: Oudere inactiever dan gedacht
Foto cc: Friend JAD

Geef een reactie

Laatste reacties (53)