106

Verrassing: Rutte-III gaat hypotheekrenteaftrek sneller beknotten

De hypotheekrenteaftrek wordt in de plannen van het nieuw te vormen kabinet versneld afgebouwd, meldt de NOS op basis van anonieme bronnen. Dat is opvallend omdat premier Rutte zich tot nu toe steeds tegen dergelijke maatregelen verzette. In 2013 beloofde hij dat er aan de opmerkelijke aftrek die huizenbezitters trakteert op belastingvoordeel niet meer gemorreld zou worden na 2017. Vorig jaar herhaalde hij dat nog eens. Nu wordt de HRA door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vanaf 2020 versneld verlaagd, schrijft de NOS:

De aftrek wordt in vier stappen van 3 procent beperkt tot het laagste belastingtarief. Dat tarief is nu 37 procent. Dat kan mensen met hogere inkomens, vanaf 68.000 euro, honderden euro’s per jaar schelen. Daar staat een voordeel door het verlagen van de inkomstenbelasting met ook honderden euro’s tegenover. Ook wordt de flinke lastenverhoging voor huizenbezitters gecompenseerd door het eigenwoningforfait – een heffing voor woningbezitters die is gebaseerd op de WOZ-waarde – te verlagen. Gaat de versnelde afbouw in per 1 januari 2020, dan wordt het streeftarief van 37 procent bereikt in 2023.

Rutte in 2013 over de HRA na 2017:

cc foto:
Minister-president Rutte

Geef een reactie

Laatste reacties (106)