160

VERTROUWENSCRISIS

Update: CPB: Bijna de helft in koopkracht achteruit ... Nibud: Koopkrachtverlies 'minder extreem' ... Consument houdt toch hand op de knip ... CBS: Huizenprijzen en dreigende werkloosheid boosdoener ... Maatregelen Rutte halen niets uit

Door de aanpassing van het regeerakkoord zien de koopkrachtplaatjes er voor grote groepen mensen minder schikbarend uit. Dat blijkt vrijdag uit een doorrekening van het Nibud. Toch is er niet veel reden tot juichen. Burgers en bedrijven houden de hand op de knip, waardoor de economie verder zal krimpen. De maatregelen die het kabinet-Rutte heeft aangekondigd zullen het consumentenvertrouwen niet kunnen herstellen. Dat zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag in Trouw.

Update 21.44 uur

Tienduizenden huishoudens leveren komend jaar meer dan tien procent in. Vooral gepensioneerden en mensen met een uitkering gaan er relatief op achteruit. Dat blijkt uit data die RTL-Nieuws vandaag heeft ontvangen van het Centraal Planbureau (CPB). Tegelijkertijd zorgt het beleid van Rutte-II er voor dat er ongeveer evenveel mensen er in koopkracht op vooruit gaan.

Eerder
De Nederlandse consument geeft al twee jaar minder geld uit. Een hardnekkig probleem, constateert het CBS, dat maakt dat de Nederlandse economie het afgelopen kwartaal met 1,1 procent kromp. Hiermee wijkt Nederland stevig af van het gemiddelde van de zeventien euro-economieën, dat -0,1 procent was. Duitsland en Frankrijk tekenden nog een bescheiden groei van 0,2 procent op.

Stichting behoud waardevol erfgoed

Huizenprijzen en werkloosheid
Van Mulligen in Trouw.

De dalende huizenprijzen zijn de grootste boosdoener. Die maakt dat de Nederlander zich arm voelt, iets waar burgers in buurlanden geen last van hebben.

En hoewel de werkloosheid in Nederland relatief laag is, steeg die in september wel tot 6,8 procent; er kwamen zesduizend werklozen bij, terwijl het aantal vacatures met duizend afnam. Per duizend banen staan er nu dertien vacatures open en die verhouding heeft het CBS sinds 2003 niet meer gezien.

Van Mulligen:

De maatregelen die het tweede kabinet-Rutte in petto heeft zullen het consumentenvertrouwen niet doen toenemen. Koopkrachtplaatjes met daarin voorgerekend wat lagere hypotheekrenteaftrek en oplopende zorgkosten voor hem betekenen, vliegen de consument om de oren. En wordt hij werkloos, dan krijgt hij nog maar een jaar WW.

Koopkracht
Uit de koopkrachtberekening van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) kan de burger evenmin vertrouwen putten. Weliswaar valt de koopkrachtdaling minder dramatische uit dan onder het oorspronkelijke regeerakkoord, de meeste mensen gaan er toch op achteruit.

De NOS meldt dat de modale inkomens er door de aanpassingen iets slechter vanaf komen met het nieuwe regeerakkoord. Voor de lage en de hogere inkomens zijn de aanpassingen in het algemeen juist positief.

– Een alleenstaande ouder in de bijstand met 2 kinderen gaat er 3,1 procent op achteruit tot en met 2017, met het oorspronkelijke regeerakkoord was dat nog 4,2 procent.

– Een koppel zonder kinderen waarvan de een 35.000 euro verdient en de ander 20.000 euro gaat er 2,5 procent in koopkracht op vooruit. Eerst zouden die er 3,6 procent op vooruit gaan.

– Een gezin met 3 kinderen, waarvan één ouder werkt en 75.000 euro verdient gaat er 5,1 procent op achteruit. Door het eerdere regeerakkoord zouden ze er nog 8,4 procent op achteruit gaan.

– Een alleenstaande 65-plusser met AOW en een pensioen van 10.000 euro levert 5,8 procent koopkracht in, eerder zou dat nog 6,8 procent zijn.

Het Centraal Planbureau geeft in de loop van de vrijdag alle koopkrachtcijfers van het nieuwe regeerakkoord vrij, aldus de NOS. De cijfers worden op de website van het CPB beschikbaar gemaakt.

Trouw: Economie loopt vast op zuinigheid

NOS: Minder extreem koopkracht verlies

NOS: CPB geeft koopkrachtcijfers vrij

Geef een reactie

Laatste reacties (160)