46

Verwaarlozing en machtsmisbruik in tbs-kliniek

Medische klachten worden niet behandeld, zwakbegaafde patiënten lopen maandenlang met een poepbroek, tbs-adviezen verstrekt door onbevoegd personeel of onnodig verlengd

Het artikel in Vrij Nederland leest als een griezelverhaal. Zwakbegaafde of ernstig gestoorde mensen die – als gevolg van een daad waarvan ze de gevolgen niet konden overzien – volledig rechteloos zijn geworden en vervolgens worden opgesloten in een instelling die niet veel meer doet dan hen afschermen van de buitenwereld. Ze ontberen medische zorg, psychische behandeling en zelfs basale hygiëne in een instelling die zich aan de buitenwereld presenteert als een ‘Koploper in de Zorg’.

Een patiënt pleegde uiteindelijk zelfmoord, nadat hij als gevolg van ernstige mishandeling door een mede-patiënt, jarenlang helse pijnen leed. Zijn klachten werden door het personeel van de Rooyse Wissel in Venray niet serieus genomen. Een adviesrapport over deze en andere misstanden kwam bezorgde medewerker Rien van Zeeland op een berisping te staan. 

Nadat hij officieel melding maakte van een ‘vermoeden van een misstand’, schakelde de directie een bevriende ‘expert’ voor verder onderzoek. De conclusie dat de instelling niets te verwijten viel, werd door de Inspectie voor Gezondheidszorg overgenomen, zonder dat de instelling door hen ook maar één keer was bezocht.

Ondertussen stapelen de klachten van patiënten zich op, terwijl tbs-adviezen worden verstrekt en verlengd zonder dat daar duidelijke aanwijzingen voor zijn, of zelfs zonder dat de deskundige de patiënt überhaupt heeft gezien. Ook werkt het ‘hoofd behandeling’ zonder dat ze is ingeschreven in het BIG-register, wat wettelijk verplicht is.

Lees het hele verhaal in Vrij Nederland

cc-foto: Or Hiltch

Geef een reactie

Laatste reacties (46)