6

Verzekeraars onderzoeken soepeler toelatingsbeleid voor (ex)kankerpatiënten

Nieuwe risicotaxaties voor de overlevingskans van kankersoorten moeten verzekerbaarheid van kankerpatiënten vergroten

Kankerpatiënten worden vaak uitgesloten van verzekeringen die nodig zijn voor bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, of moeten een hoge opslag op de premies betalen, ook als ze genezen verklaard zijn en al jaren tumorvrij zijn. Verzekeraars gaan daarom onderzoeken of het toelatingsbeleid voor de (ex-)patiënten versoepeld kan worden. Nieuwe risicotaxaties van een aantal kankersoorten, gebaseerd op de sterk gestegen overlevingskansen, moeten de verzekerbaarheid van kankerpatiënten vergroten. Dat is de uitkomst van anderhalf jaar onderhandelen tussen het Verbond van Verzekeraars en de patiëntenbeweging KWF/Levenmetkanker.

Nu is het zo dat iemand op zijn 47ste een toeslag van 50 procent op zijn premie betaalt omdat hij in zijn jeugd bestraald is vanwege een hersentumor. Of dat iemand van 25 een flinke toeslag op zijn levensverzekering moet betalen omdat hij op zijn 17de voor leukemie behandeld is. Verzekeraars baseren de hoogte van de premies op verouderde internationale studies over levensverwachting van een groot aantal kankersoorten en prognoses van internationaal opererende herverzekeraars. Bert Hendriks van Levenmetkanker:

We hebben in Nederland gedetailleerde kennis over de overlevingskansen van patiënten in de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). De overlevingskans na de diagnose kanker is hier de afgelopen jaren fors toegenomen.”

In eerste instantie wordt nu onderzocht of het mogelijk is om op basis van de data in de NKR toelatingscriteria te hanteren voor vier kankervormen met een gemiddeld goede prognose en relatief jonge patiënten: borstkanker, zaadbalkanker, melanoom en de ziekte van non-Hodgkin. Naar schatting gaat dat om 50.000 tot 100.000 (ex-)patiënten. Levenmetkanker is blij dat er nu gekeken wordt naar een gedeelte van de (ex-)kankerpatiënten:

Maar er is nog steeds een grote groep die uitgesloten wordt en geconfronteerd wordt met maatschappelijke uitsluiting omdat ze geen huis kunnen kopen of geen eigen bedrijf kunnen starten.

NRC: Verzekeraars gaan toelatingsbeleid (ex-) kankerpatiënten mogelijk versoepelen
Cc-foto: IndyDina

Geef een reactie

Laatste reacties (6)