15

Verzekeraars slikken dure medicijnen niet

College voor Zorgverzekeringen wil effectiviteit dure medicijnen meewegen bij invulling basispakket

De bittere pil is terug: het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) wil dat het verband tussen de prijs en de effectiviteit van medicijnen een grotere rol gaat spelen bij de invulling van het basispakket. Dat schrijft het college in een rapport. De kosten en effecten van verschillende behandelingen zullen worden vergeleken, om te kunnen berekenen wat de meerwaarde van dure behandelingen precies kost. Waarna het CvZ zich wil buigen over de vraag of de meerwaarde die extra kosten wel waard is.

Het is niet de eerste keer dat het CvZ met een dergelijk voorstel komt. Vorig jaar wilde het college al de behandelingen voor zeldzame ziekten als Pompe en Fabry uit het basispakket schrappen. Het plan stuitte onmiddellijk op veel weerstand, maar uit het nieuwe rapport (pdf) blijkt dat het laatste woord over de vergoeding van dure medicatie voor zeldzame aandoeningen nog niet is uitgesproken:

“Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een behandeling medisch gezien zeer noodzakelijk is vanwege de aan de aandoening verbonden hoge ziektelast en dat de behandeling daarom zonder twijfel aangemerkt kan worden als ‘noodzakelijk te verzekeren zorg’. Tegelijkertijd kan het zijn dat er een ongunstige verhouding is tussen de extra kosten en de meerwaarde van de betreffende behandeling ten opzichte van de standaard- of gebruikelijke zorg, zodat de behandeling eigenlijk als niet-kosteneffectief zou moeten worden bestempeld.

Moet kosteneffectiviteit hier de doorslag geven (als knock out-criterium werken) of moet dat aspect, gelet op de toetsing aan de andere pakketprincipes en overige aspecten, wellicht minder zwaar wegen? Dat is op dit moment nog geen uitgemaakte zaak.

cc-foto: Konstantin Lazorkin

Geef een reactie

Laatste reacties (15)