3

Verzoening tussen ex-politiechef en ex-‘staatsvijand’ Abou Jahjah

Video: 'Vijanden' van Antwerpse rellen uit 2002 nu samen aan tafel

De zeer welbespraakte Vlaamse jongerenleider Dyab Abou Jahjah die bijna zeven jaar geleden naar Libanon vertrok is terug in België. Het programma Reyers Laat zette hem aan tafel tegenover de voormalige Antwerpse politiechef Luc Lamine met wie hij in 2002 een heftige confrontatie aanging tijdens rellen in Antwerpen.


Verzoening tusen ex-politiechef Lamine en… door Joop-nl
Net als in andere Westeuropese landen was er in 2002 in Vlaanderen sprake van een gespannen maatschappelijke sfeer rond integratievraagstukken. De rellen ontstonden nadat eind november zonder enige reden de 27-jarige leraar Mohammed Achrak op straat werd doodgeschoten. Al snel rees het, naar later bleek onterechte, vermoeden dat er sprake was van een racistische daad.

Diyab Abou Jahjah, oprichter van de Arabisch-Europese Liga, spoedde zich die avond naar het onrustige stadsdeel. Volgens eigen zeggen om de gemoederen te bedaren. De politie beschuldigde hem echter van opruiïng en de jongerenleider werd voor de rechter gebracht. Abou Jahjah werd min of meer tot ‘staatsvijand nummer een’ uitgeroepen. In hoger beroep werd hij alsnog vrijgesproken.

Luc Lamine verklaart bij Reyers Laat dat Diyab Abou Jahjah toen inderdaad trachtte escalatie te voorkomen. Hij noemt de manier waarop er met de jongerenleider is omgesprongen niet passen in een democratie en is blij dat Abou Jajah is teruggekeerd omdat er behoefte is aan een “verbindend persoon waar jongeren zich aan op kunnen trekken.”

Abou Jahjah antwoordt op de vraag of hij veranderd is: “Wie is er niet veranderd na tien jaar?” Hij zegt nu meer te kunnen relativeren en wil zich inzetten voor de ‘echte’ problemen die opgelost moeten worden. Via een dialoog. Van de extremistische organisatie Sharia4Belgium wil hij niets weten. Hij vergelijkt ze met skinheads. ‘Marginale groepen moeten het grote debat niet bepalen’. Het ronselen van jongeren voor de strijd in Syrië moet tegengewerkt worden, stelt hij. Niet alleen omdat het gevaarlijk is voor de jongeren in kwestie maar ook omdat de extremisten een gevaar zijn voor de bevolking en de Syrische revolutie ‘verzieken’.

Opvallend: Lamine erkent dat het ontstaan van Sharia4Belgium een direct gevolg is van de harde manier waarop er door justitie en politiek tegen de AEL en Abou Jahjah is opgetreden. Dat heeft volgens de ex-politiechef radicalisering van jongeren in de hand gewerkt.

Bekijk het hele gesprek hier. Hierboven een paar fragmenten.

Geef een reactie

Laatste reacties (3)