12

Verzorgingstehuizen slepen ondoordacht met ouderen

Gedwongen verhuizingen als gevolg van bezuinigingen leveren ouderen veel stress op ... Meldpunt krijgt in een week meer dan 500 meldingen

In minder dan een week tijd zijn er bij het meldpunt Gedwongen Verhuizingen in de ouderenzorg meer dan vijfhonderd meldingen binnen gekomen. Steeds meer verzorgingstehuizen sluiten hun deuren of fuseren, waardoor steeds minder ouderen er terecht kunnen. De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig bijven wonen, eventueel met aangepast hulp. Ouderen die al in een verzorgingstehuis wonen, verkeren in grote onzekerheid, aldus het meldpunt.


Volgens Wilna Wind van de patiëntenfederatie NPCF wordt ondoordacht met bejaarden gesleept. Ze roept staatssecretaris Van Rijn op in te grijpen. Verhuizingen gaan vaak te snel, ouderen krijgen korte tijd voor de verhuizing pas door dat er een verhuizing op handen is. Ook wordt hierbij vaak te weinig overlegd.

“In het regeerakkoord is afgesproken dat de ouderenzorg verandert. Dit is simpelweg de uitvoering van die afspraken. Maar de manier waarop vind ik niet kunnen. Coördinatie ontbreekt en vaak mist een logische menselijke benadering”, aldus Wind.

Wind noemt een aantal voorbeelden, waaronder bijvoorbeeld buren die vragen of ze samen naar een ander tehuis kunnen, omdat ze zo aan elkaar gehecht zijn en gewoon geen antwoord krijgen. Ook zouden ouderen meer zeggenschap willen hebben bij een verhuizing. Eén van de melders is in een nieuw tehuis geplaatst waar geen kapel is, waardoor ze niet meer naar de kerk kan. Veruit de meeste meldingen gaan over de gevolgen van de verhuizingen: de ouderen vinden het moeilijk om te wennen aan een nieuwe locatie en verliezen vertrouwde sociale contacten.
NOS: “Dit is slepen met bejaarden”

Geef een reactie

Laatste reacties (12)