23

Vice-president Biden belt vice-premier Bos

'Dank voor Nederlandse bijdrage in Afghanistan'

De Amerikaanse vice-president Joe Biden heeft vice-premier Wouter Bos gebeld om Nederland te bedanken voor de militaire inspanning in Afghanistan.

Een korte verklaring op de site van het Witte Huis luidt:

De vice-president sprak vandaag met de Nederlandse vice-premier Wouter Bos. Ze bediscussieerden de Amerikaanse en Nederlandse bijdragen aan de NAVO-missie in Afghanistan. De vice-president bedankte vice-premier Bos voor de belangrijke Nederlandse bijdragen aan de veiligheids- en ontwikkelingsdoelstellingen in Afghanistan, onderstreepte de Amerikaanse waardering voor de Nederlandse expertise in Uruzgan en wees op het Amerikaanse verlangen om de gedachtewisseling met Nederland voort te zetten terwijl de alliantie doorgaat met het implementeren van de gedeelde strategie in Afghanistan.

In maart moet beslist worden of Nederland de missie in Afghanistan beëindigd. De PvdA van Bos wil dat, CDA en ChristenUnie neigen er naar de missie voort te zetten. 

cc-foto: Iowa Democrats

Geef een reactie

Laatste reacties (23)