1

VIDEO: De strijd om alle kinderen naar school te laten gaan

Vierde aflevering van de serie ‘Van straatjongens tot groene chocolade’ over de dagelijkse praktijk van de strijd om de millenniumdoelen te halen.

Van 20 tot 23 september komt in New York de VN bijeen voor een tussenevaluatie van de Millenniumdoelen. De VN trok vijftien jaar uit om armoede de wereld uit te helpen, maar inmiddels is tweederde van deze tijd verstreken en is het behalen van de millenniumdoelen nog lang niet in zicht. Het tweede millenniumdoel is er voor te zorgen dat in 2015 alle jongens en meisjes naar school gaan. Annemiek Dresen richtte in Guatemala de basisschool Nuestro Futuro op. “Onderwijs zou een algemeen goed moeten zijn voor iedereen. Het is de basis van alle millenniumdoelen, want als je kan lezen en schrijven kan je op een andere manier je geld verdienen en heb je toegang tot kennis over rechten en gezondheid.” Dit is deel 4 van een achtdelige serie over Nederlanders, die zich inzetten voor het behalen van de millenniumdoelen.


Volgen in 2015 alle jongens en meisjes basisonderwijs in Guatemala? De Nederlandse antropologe Annemiek Dresen ziet het antwoord somber in. Voor het behalen van dit doel is volgens haar de kloof tussen arm en rijk veel te groot, het percentage kindarbeiders te hoog en de kwaliteit van het onderwijs te laag. Om die reden kwam zij in 2006 naar Guatemala en richtte de stichting Niños de Guatemala op. Samen met andere Nederlandse studenten en Guatemalteken bouwde ze de basisschool “Nuestro Futuro” (Onze Toekomst) in het dorp Ciudad Vieja. Door middel van onderwijs hoopt Annemiek de neerwaartse spiraal van armoede en geweld, die veel Guatemalteekse gezinnen kenmerkt, te doorbreken.

Maar willen alle ouders in Guatemala wel dat hun kind naar school gaat of kunnen ze de extra handen op de koffieplantages niet missen? En wat heb je aan lezen en schrijven als je op het platteland woont en in de stad de werkeloosheid enorm is?

De sporen van de 36-jarige burgeroorlog, die Guatemala tot 1996 teisterde, zijn tot op de dag van vandaag merkbaar. Armoede, ongelijkheid en wantrouwen kenmerken het Midden Amerikaanse land. Daarbij telt Guatemala, op Haiti na, het hoogste aantal analfabeten van Latijns Amerika; meer dan 30 procent van de mannen en vrouwen boven de 14 jaar kan niet lezen en schrijven. Volgens UNICEF bedraagt de overheidsinvestering in onderwijs niet meer dan 2,4 procent van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Al zijn alle kinderen bij wet verplicht om basisonderwijs te volgen, toch is het aantal kinderen dat de basisschool afmaakt relatief laag. Volgens UNICEF gaat een kwart van de kinderen in de leeftijd van zeven tot veertien jaar niet naar school. Middelbaar voortgezet onderwijs wordt maar door 25 procent van de kinderen gevolgd. Vooral onder meisjes, en in inheemse- en boerengemeenschappen is het percentage schoolgaande kinderen laag.

Samen met Nicaragua en Bolivia behoort Guatemala tot één van de weinig overgebleven partnerlanden van Nederland in Latijns Amerika. De ontwikkelingsrelatie tussen Guatemala en Nederland ontstond tijdens het vredesproces eind 1980. Sinds de vredesakkoorden van 1996 richt de Nederlandse hulp zich vooral op vredesopbouw, milieu en het verbeteren van de positie van vrouwen en de indiaanse bevolking.

De acht millenniumdoelen zijn in 2000 opgesteld. In totaal hebben 189 regeringsleiders de afspraken ondertekend om te werken aan het terugdringen of uitbannen van analfabetisme, genderongelijkheid, kindersterfte, moedersterfte, dodelijke ziektes, milieuvervuiling en oneerlijke handel. De doelen moeten in 2015 gerealiseerd zijn.

In Latijns Amerika leveren Nederlanders een belangrijke bijdrage om deze doelen te halen. Hun verhaal staat centraal in de 8-delige serie ‘Van Straatkinderen tot Groene chocolade’. Elke aflevering laat een ander doel en een ander project zien. ‘Van Straatkinderen tot Groene Chocolade’ is een productie van DUS Media in samenwerking met het NCDO. Alle acht afleveringen zullen exclusief te zien zijn op Joop.

Joey Boink: regie/camera/montage; Talinay Strehl: regie/research/tekst; Hilbert Kamphuisen/DUS: producent

Bekijk ook deel 1: De strijd tegen de kwakzalvers van Ecuador
deel 2: De strijd tegen moedersterfte in Nicaragua

deel 3: De strijd tegen de kindersterfte in Bolivia
deel 5: De strijd voor eerlijke handel
deel 6: De strijd voor het lot van de straatkinderen van Peru
deel 7: De strijd tegen discriminatie van homo’s in Peru

Geef een reactie

Laatste reactie