4

VIDEO: De strijd tegen de discriminatie van homo’s in Peru

Zevende aflevering van de serie ‘Van straatjongens tot groene chocolade’ over de dagelijkse praktijk van de strijd om de millenniumdoelen te halen.

Van 20 tot 23 september kwam in New York de VN bijeen voor een tussenevaluatie van de Millenniumdoelen. De VN trok vijftien jaar uit om armoede de wereld uit te helpen, maar inmiddels is tweederde van deze tijd verstreken en is het behalen van de millenniumdoelen nog lang niet in zicht. Het derde millenniumdoel is het bewerkstelligen van gelijke rechten voor alle mannen en vrouwen. Volgens Marten van den Berge betreft dat ook hun seksuele voorkeuren. Dit is deel 7 van een achtdelige serie over Nederlanders, die zich inzetten voor het behalen van de millenniumdoelen.


Zal er in 2015 geen discriminatie meer plaatsvinden op basis van gender identiteit en seksuele voorkeur in Peru? Millenniumdoel 3 richt zich op gender gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Volgens onderzoeker Marten van den Berge gaat gender gelijkheid echter niet alleen daarover, maar ook over visies op mannelijkheid en vrouwelijkheid. Wereldwijd worden mensen die niet binnen de normatieve grenzen van mannelijk en vrouwelijk vallen, buitengesloten en gediscrimineerd. In plaats van alleen naar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te streven, zou het millenniumdoel ook aan gelijkheid op basis van seksuele voorkeur en gender identiteit moeten werken. De gemeenschap van lesbo’s, gays, biseksuelen en transmensen (LGBT) behoort wereldwijd tot een vaak vergeten seksuele minderheid. Dat er binnen de Verenigde Naties weinig aandacht is voor dit thema, verbaast Marten weinig: “De millenniumdoelen zijn ontstaan uit een consensus tussen lidstaten van de Verenigde Naties. Als je in ogenschouw neemt dat het in 90 landen van de wereld verboden is om homo, trans of lesbo te zijn, is het niet verbazingwekkend dat ze niet tot een consensus zijn overeengekomen over dit thema.”

In het conservatieve Peru, waar de Katholieke kerk een belangrijke rol inneemt, is de LGBT gemeenschap een gemarginaliseerde en ongeaccepteerde groep. De vooroordelen onder de Peruaanse bevolking zijn groot. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 75 procent van de Peruanen tegen relaties tussen niet-hetero’s zijn. Dit is terug te zien in de cijfers van wraakmoorden. Een rapport van de MHOL, een organisatie die zich bezighoudt met seksuele rechten, stelt dat er elke 6 dagen in Peru een homoseksueel wordt vermoord op basis van zijn identiteit. In Peru bestaan er geen wetten die de LGBT gemeenschap beschermt tegen geweld of discriminatie. Ook van adequate gezondheidszorg worden transmensen of openlijke homo’s en lesbo’s uitgesloten. Vaak weigeren doktoren hen te behandelen. De wetgeving onder het bewind van de rechtse APRA-regering werkt discriminatie in de hand. Zo is homoseksualiteit binnen leger en politie verboden en is het geregistreerde partnerschap tussen mensen van dezelfde sekse niet mogelijk. Ook Marten, die in Lima samenwoont met zijn Peruaanse vriend, kreeg veel met discriminatie te maken. Als hij met zijn vriend op straat liep, riepen mensen hen hatelijke opmerkingen toe en het naambordje van hun huis werd systematisch verwijderd door de buren.

Afgelopen jaar deed Marten onderzoek in Peru naar de sociale beweging die strijdt voor de acceptatie van seksuele diversiteit. Door het vastleggen van de discriminatie tegen de homo’s, lesbo’s en transmensen hoopt hij bij te dragen aan een versterking van de beweging en de strijd voor gelijke rechten. Informatie over dit thema is nauwelijks aanwezig in de Peruaanse samenleving. Marten ziet een duidelijke link tussen armoede en discriminatie tegen de LGBT gemeenschap. “Door discriminatie tegen transmensen binnen de formele economie, is het voor hen haast onmogelijk om een normale baan te vinden. Vaak komen ze daarom terecht in de informele sector en de prostitutie. Hun transidentiteit dwingt hen in armoede te leven. Ook homo’s en lesbo’s die uitkomen voor hun seksuele voorkeur worden meestal niet geaccepteerd op de werkvloer.” Aangezien deze discriminatie duidelijk te maken heeft met gender, vindt Marten het kwalijk dat deze problematiek onzichtbaar is in millenniumdoel 3.

De acht millenniumdoelen zijn in 2000 opgesteld. In totaal hebben 189 regeringsleiders de afspraken ondertekend om te werken aan het terugdringen of uitbannen van analfabetisme, genderongelijkheid, kindersterfte, moedersterfte, dodelijke ziektes, milieuvervuiling en oneerlijke handel. De doelen moeten in 2015 gerealiseerd zijn.

In Latijns Amerika leveren Nederlanders een belangrijke bijdrage om deze doelen te halen. Hun verhaal staat centraal in de 8-delige serie ‘Van Straatkinderen tot Groene chocolade’. Elke aflevering laat een ander doel en een ander project zien. ‘Van Straatkinderen tot Groene Chocolade’ is een productie van DUS Media in samenwerking met het NCDO. Alle acht afleveringen zullen exclusief te zien zijn op Joop.

Joey Boink: regie/camera/montage; Talinay Strehl: regie/research/tekst; Hilbert Kamphuisen/DUS: producent

Bekijk ook deel 1: De strijd tegen de kwakzalvers van Ecuador
deel 2: De strijd tegen moedersterfte in Nicaragua
deel 3: De strijd tegen de kindersterfte in Bolivia
deel 4: De strijd om alle kinderen naar school te laten gaan
deel 5: De strijd voor eerlijke handel
deel 6: De strijd voor het lot van de straatkinderen van Peru

Geef een reactie

Laatste reacties (4)