1

VIDEO: De strijd voor eerlijke handel

Vijfde aflevering van de serie ‘Van straatjongens tot groene chocolade’ over de dagelijkse praktijk van de strijd om de millenniumdoelen te halen.

Van 20 tot 23 september komt in New York de VN bijeen voor een tussenevaluatie van de Millenniumdoelen. De VN trok vijftien jaar uit om armoede de wereld uit te helpen, maar inmiddels is tweederde van deze tijd verstreken en is het behalen van de millenniumdoelen nog lang niet in zicht. Het achtste millenniumdoel is is meer eerlijke handel in de wereld. Harm van Oudenhoven is oprichter van de chocoladefabriek El Castillo del Cacao in Matagalpa. “Ik deed ontwikkelingswerk bij de Verenigde Naties. We kletsen eindeloos over ontwikkelingshulp, maar ik had het idee dat er uiteindelijk weinig gebeurde. Toen ik in 2004 in Nicaragua kwam wonen, viel het me op dat er veel cacao geëxporteerd werd, maar dat men in Nicaragua niet wist hoe chocola te produceren. Zo ben ik op het idee gekomen om met weinig geld een nieuw en duurzaam bedrijf op te zetten met lokale producten. Zo blijven meer opbrengsten van de cacao in Nicaragua zelf en kan de lokale economie groeien.” Dit is deel 5 van een achtdelige serie over Nederlanders, die zich inzetten voor het behalen van de millenniumdoelen.

Hoe kunnen rijke landen ontwikkelingslanden helpen met het behalen van de Millenniumdoelen? De Nederlandse ondernemer Harm van Oudenhoven is van mening dat het Westen kan helpen door het bedrijfsleven in ontwikkelingslanden te stimuleren. In 2005 zette hij in de Nicaraguaanse stad Matagalpa de chocoladefabriek El Castillo (Het Kasteel) op. Hiermee creëert hij werkgelegenheid en een directe inkomstenbron voor cacaoboeren in de omgeving. Door een goede prijs te betalen voor de cacao en alleen milieuvriendelijke producten en productiemethodes te gebruiken, tracht Harm een eerlijke regionale handel in cacao en chocolade tot stand te brengen. De chocoladerepen en bonbons verkoopt hij hoofdzakelijk in lokale supermarkten, hotels en restaurants. Normaliter werd alle cacao naar het buitenland geëxporteerd, waardoor er maar weinig mensen in Nicaragua aan verdienden. Door chocola lokaal te produceren en lokaal te verkopen, stimuleert El Castillo een duurzame economische groei, die onafhankelijk is van afnamepatronen op de wereldmarkt. Maar kan een eerlijk bedrijf als El Castillo wel concurreren met Westerse chocolademerken als Mars en Snickers? En zal de fabriek ook blijven draaien als Harm weer teruggaat naar Nederland?

Als één van de armste landen van Latijns Amerika, kent Nicaragua een grote werkeloosheid en ongelijke inkomensverdeling. Ongeveer 22 procent van de Nicaraguanen heeft geen baan en het gemiddelde inkomen per hoofd van de bevolking behoort tot de laagste inkomens van het continent. In het Nicaraguaanse bedrijfsleven wordt nog veel gebruik gemaakt van milieuonvriendelijke technieken en hebben vrouwen nauwelijks toegang tot de productieprocessen. Het land is grotendeels afhankelijk van buitenlandse steun. Als gevolg van de orkaan Mitch kende Nicaragua eind 1990 een enorme economische terugval. Om economische stabiliteit te bewerkstelligen tracht de huidige socialistische regering van Daniel Ortega buitenlandse investeringen aan te trekken en de werkgelegenheid te verhogen. In 2006 nam het aantal buitenlandse investeringen met 40 procent toe ten opzichte van 2005 door vereenvoudigde douane procedures en een aangepaste wet- en regelgeving.  Om bij te dragen aan een verbetering van de Nicaraguaanse economie, heeft Nederland alle schulden van Nicaragua kwijt gescholden. Daarnaast ondersteunt Nederland een duurzame verbetering van de concurrentiepositie van het Nicaraguaanse bedrijfsleven en stimuleert zij Nederlandse investeringen in Nicaragua. 

De acht millenniumdoelen zijn in 2000 opgesteld. In totaal hebben 189 regeringsleiders de afspraken ondertekend om te werken aan het terugdringen of uitbannen van analfabetisme, genderongelijkheid, kindersterfte, moedersterfte, dodelijke ziektes, milieuvervuiling en oneerlijke handel. De doelen moeten in 2015 gerealiseerd zijn.

In Latijns Amerika leveren Nederlanders een belangrijke bijdrage om deze doelen te halen. Hun verhaal staat centraal in de 8-delige serie ‘Van Straatkinderen tot Groene chocolade’. Elke aflevering laat een ander doel en een ander project zien. ‘Van Straatkinderen tot Groene Chocolade’ is een productie van DUS Media in samenwerking met het NCDO. Alle acht afleveringen zullen exclusief te zien zijn op Joop.

Joey Boink: regie/camera/montage; Talinay Strehl: regie/research/tekst; Hilbert Kamphuisen/DUS: producent

Bekijk ook deel 1: De strijd tegen de kwakzalvers van Ecuador
deel 2: De strijd tegen moedersterfte in Nicaragua
deel 3: De strijd tegen de kindersterfte in Bolivia
deel 4: De strijd om alle kinderen naar school te laten gaan
deel 6: De strijd voor het lot van de straatkinderen van Peru

Geef een reactie

Laatste reactie