0

VIDEO: De strijd voor het lot van de straatkinderen van Peru

Zesde aflevering van de serie ‘Van straatjongens tot groene chocolade’ over de dagelijkse praktijk van de strijd om de millenniumdoelen te halen.

Van 20 tot 23 september komt in New York de VN bijeen voor een tussenevaluatie van de Millenniumdoelen. De VN trok vijftien jaar uit om armoede de wereld uit te helpen, maar inmiddels is tweederde van deze tijd verstreken en is het behalen van de millenniumdoelen nog lang niet in zicht. Het eerste millenniumdoel is het doen afnemen van extreme armoede en honger. Alanya Santa Cruz is oprichter van het opvanghuis voor straatkinderen Los Cachorros in Ayacucho, Peru. “Ik kom zelf uit Ayacucho, maar werd geadopteerd door een Nederlandse familie toen ik 9 maanden was. Tijdens mijn puberteit liep ik weg van huis en zwierf jaren op straat in Utrecht. Toen ik voor het eerst terugkeerde naar Ayacucho, wist ik dat ik hier thuis hoorde. Hier kon ik iets betekenen voor kinderen die noodgedwongen op straat leven.” Dit is deel 6 van een achtdelige serie over Nederlanders, die zich inzetten voor het behalen van de millenniumdoelen.


Zullen er in 2015 geen kinderen meer op straat leven in Peru? Om straatkinderen aan een betere toekomst te helpen, richtte de van oorsprong Peruaanse, maar door Nederlandse ouders geadopteerde, Alanya Santa Cruz een opvanghuis op in de stad Ayacucho, genaamd Los Cachorros (De Puppies). Via straatwerk, opvang, psychosociale hulp en onderwijs begeleidt Los Cachorros de kinderen van de straat terug naar hun familieleden of naar een betere toekomst op eigen benen. Met veel persoonlijke aandacht en liefde helpen ze de kinderen hun drugsverslaving te overwinnen en terug te keren naar school. Met een schooldiploma hebben de kinderen meer kans om later een goede baan te vinden en uit de armoede te komen. Hulp bieden aan straatkinderen is echter niet makkelijk. Velen missen de drugs, vrienden en vrijheid van de straat als ze in het opvanghuis zitten en vallen na een tijdje weer terug. Voor de hulpverleners is dat moeilijk, maar een kind dwingen om in het opvanghuis te wonen werkt ook niet. Los Cachorros helpt alleen kinderen die vrijwillig voor een ander leven kiezen.

Zelf kent Alanya de harde wereld van de straat; tijdens haar puberteit in Nederland liep ze weg van huis en leefde ze enkele jaren tussen de daklozen. Toen ze op twintigjarige leeftijd voor het eerst terugkeerde naar haar geboortestad Ayacucho, deed de armoede die ze daar zag haar beseffen dat ze daar nodig was. Ze besloot in Ayacucho te blijven en zich in te zetten voor de vele dakloze kinderen. De stad kent een gewelddadige geschiedenis. In de jaren ’70 en ’80 was Ayacucho de thuisbasis van de maoïstische guerrillabeweging Lichtend Pad. Zowel door het leger als door de guerrillero’s zijn er vele mensen vermoord en vrouwen verkracht. De sporen hiervan zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar: het gebied wordt uitgesloten van overheidssteun en vele gezinnen bleven verscheurd en getraumatiseerd achter. Een gevolg zijn de vele straatkinderen.

In Peru is de kloof tussen arm en rijk groot. In 2008 leefde 30 procent van de bevolking op het platteland en 13 procent in de steden in extreme armoede. Onder extreme armoede wordt verstaan dat mensen niet meer dan 1.25 dollar per dag te besteden hebben. Straatkinderen zijn vooral in de grote steden van Peru te vinden. Meestal komen zij uit de sloppenwijken of het platteland en ontvluchten de extreme armoede, het huiselijke geweld en alcoholisme thuis. Door gebrek aan sociale voorzieningen en werkgelegenheid kunnen vele ouders hun gezinnen financieel niet onderhouden. De kinderen worden van jongs af aan de straat opgestuurd om te werken. Sommigen keren vervolgens niet meer terug naar huis. Zij komen op straat in aanraking met criminaliteit en drugs om de honger, kou en eenzaamheid het hoofd te bieden. Ze verlaten school, slapen in parken, portalen, het riool of verlaten bouwvallen, en hebben dagelijks te maken met sociale uitsluiting en geweld. De meesten staat een sombere toekomst te wachten in de informele sector op straat of in de gevangenis. Eenmaal op straat en verslaafd aan de drugs is de neerwaartse spiraal van armoede voor deze kinderen moeilijk te doorbreken.

De acht millenniumdoelen zijn in 2000 opgesteld. In totaal hebben 189 regeringsleiders de afspraken ondertekend om te werken aan het terugdringen of uitbannen van analfabetisme, genderongelijkheid, kindersterfte, moedersterfte, dodelijke ziektes, milieuvervuiling en oneerlijke handel. De doelen moeten in 2015 gerealiseerd zijn.

In Latijns Amerika leveren Nederlanders een belangrijke bijdrage om deze doelen te halen. Hun verhaal staat centraal in de 8-delige serie ‘Van Straatkinderen tot Groene chocolade’. Elke aflevering laat een ander doel en een ander project zien. ‘Van Straatkinderen tot Groene Chocolade’ is een productie van DUS Media in samenwerking met het NCDO. Alle acht afleveringen zullen exclusief te zien zijn op Joop.

Joey Boink: regie/camera/montage; Talinay Strehl: regie/research/tekst; Hilbert Kamphuisen/DUS: producent

Bekijk ook deel 1: De strijd tegen de kwakzalvers van Ecuador
deel 2: De strijd tegen moedersterfte in Nicaragua
deel 3: De strijd tegen de kindersterfte in Bolivia
deel 4: De strijd om alle kinderen naar school te laten gaan
deel 5: De strijd voor eerlijke handel

Geef een reactie

Laatste reacties (0)