13

‘Vier op tien Nederlanders eenzaam’

Onder niet-Westerse allochtonen ligt het percentage nog hoger; 60 procent

Zo’n vier op de tien volwassen Nederlanders voelt zich eenzaam. Dat blijkt uit een gezamenlijke Gezondheidsmonitor van GGD, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Van ruim 378.000 mensen ouder dan 18 jaar, gaf 1 op de tien aan zich (zeer) ernstig eenzaam te voelen. Drie op de tien zegt zich ‘enigszins eenzaam’ te voelen.

Naast eenzaamheid vroegen de instanties ook naar levensstijl en gezondheid. Hoe eenzaam mensen zich voelen blijkt dan ook onder meer afhankelijk van leeftijd, gezondheidstoestand en economische zekerheid. De Volkskrant somt op:

Zo zegt 65 procent van de mensen die 90 jaar of ouder zijn, zich eenzaam te voelen, waarvan 17 procent zeer eenzaam. Ook stellen de onderzoekers dat 62 procent van de mensen met een beperking zich alleen voelt, terwijl 35 procent van degenen zonder beperkingen dat aangeeft. Verder geven mensen die zich gezond voelen minder vaak (32 procent) aan eenzaam te zijn dan zij die zich niet gezond voelen (60 procent).

Ook blijkt uit het onderzoek dat autochtone Nederlanders zich minder vaak eenzaam voelen dan niet-Westerse allochtonen. Het percentage ligt respectievelijk op 35 procent tegenover 60 procent niet-Westerse allochtonen.

Tot en met 5 oktober is het de week van eenzaamheid. Kijk hier voor meer informatie.

De Volkskrant: ‘Vier op de tien Nederlanders voelen zich eenzaam’

cc-foto: Maurits Burger

Geef een reactie

Laatste reacties (13)