11

Vijf levensadviezen van een 31-jarige die op het punt staat te sterven

De 31-jarige Brit Elliot Dallen heeft nog slechts enkele weken te leven. In 2018 werd bij hem de zeldzame bijnierschorskanker geconstateerd. Het is medici niet gelukt die ziekte te verdrijven. “Nu er geen manier meer is om mijn kanker te behandelen heb ik nagedacht wat ik anderen wil laten weten over leven en dood,” schrijft hij in The Guardian.

“Allereerst het belang van dankbaarheid.” Dallen schrijft dat de diagnose, de mentale belasting en de chemotherapie het moeilijk maakten nog vreugde en liefde voor te stellen. “Zelfs toen vond ik troost in me te herinneren wat ik heb: een fantastische familie, de vrienden die ik gemaakt heb en de tijd die ik met hen doorbracht, het voorrecht van het leven dat ik had.”

“Ten tweede is een leven dat goed geleefd werd, lang genoeg. Dat kan verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen. Het kan reizen betekenen. Ik heb het geluk gehad dat te kunnen doen en ik kan bevestigen dat de wereld een geweldige plek is vol momenten van verbazing en verwondering, zuig daar zoveel van op als je kunt.” Dallen wil mensen daarmee op het hart drukken zoveel mogelijk actief te blijven en te voorkomen dat ze op de automatische piloot gaan leven. “Haal dan plezier uit gewoon bewegen,” adviseert hij want een gezond, functionerend lichaam is een kostbaar bezit. “De meeste mensen denken dat ze oud zullen worden. Voor mij is oud worden een privilege geworden. Niemand moet klagen over oud worden, over rimpels of grijze haren. Wees blij dat je dat gehaald hebt.”

“Ten derde is het belangrijk om jezelf kwetsbaar te tonen en met anderen te verbinden. We leven in een maatschappij die bekwaamheid en onafhankelijkheid prijst, twee zaken die door kanker langzaam van je worden afgenomen. Dat was voor mij een bittere pil.” Maar door zich kwetsbaar op te stellen en de hulp van anderen te accepteren is hij gaan inzien wat een fenomenale mensen zijn zus, ouders en vrienden zijn. Hij is blij dat hij dat twee jaar lang heeft mogen ervaren.

“Ten vierde, doe iets voor anderen. Tegen de achtergrind van Covid-19, Black Lives Matter en de wanhopige pogingen van migranten kom Het Kanaal over te steken, zijn mijn gedachten echt uitgegaan naar degenen die mijn privileges niet genieten, of dat komt door socioeconomische oorzaken, etniciteit of het land waar ik geboren ben. Ik probeer mezelf dat altijd te herinneren.”

“Ten vijfde, bescherm de planeet – ik kan dat niet achterwege laten aangezien het zo belangrijk is. Ik zal er snel niet meer zijn maar de mensheid staat nog steeds voor de grote uitdaging om de co2 uitstoot terug te dringen en leefgebieden te beschermen tegen vernietiging.” Dallen verzoekt mensen die hem vragen of ze iets voor hem kunnen doen, iets bij te dragen aan het redden van planeet, zij het in tijd of geld. “Als je me vraagt wat ik achter zou willen laten dan zou het nieuwe bewustwording zijn onder mijn vrienden en ieder die luistert, ten aanzien van deze zaken.”

cc-foto: Cathy McCray

Geef een reactie

Laatste reacties (11)