60

Vluchtelingen helpen kwetsbare Arnhemmers uit de brand

Vluchtelingen steken handen uit de mouwen en klussen, sauzen, boenen en tuinieren bij hulpbehoevende stadgenoten

Dat vluchtelingen onze hulp nodig hebben wordt door sommigen als een belasting of zelfs een gevaar gezien voor de kwetsbaren in onze samenleving, maar dat het ook anders kan bewijzen ze in Arnhem, waar de vrijwilligersorganisatie Arnhem voor Vluchtelingen van de gedeelde nood een deugd weet te maken. Zo’n 75 vluchtelingen werken er, met hulp van begeleiders en tolken, hard om stadsgenoten die het moeilijk hebben te helpen.

Op de Facebookpagina van Arnhem voor vluchtelingen is te zien en te lezen dat de eerste vrijwilligersdag afgelopen vrijdag een groot succes was: 

Er zijn tuinen opgeknapt, ramen gezeemd, muren gesausd, een schutting geplaatst, terrassen schoongemaakt en nog veel meer. De mensen bij wie is geklust zijn aangedragen door diverse hulpverlenende instanties in Arnhem. Het criterium: moeilijke situatie, zelf geen mogelijkheid, geld en sociaal netwerk om de klus te klaren. Stichting Present had een wachtlijst met klussen bij een man met een verstandelijke beperking, een vrouw met een dubbele hernia, een ernstig zieke vrouw, bij Stichting Bio Kinderrevalidatie, etc. Vrijwilligers in Arnhem konden de wachtlijst niet wegwerken. Met hulp van de vluchtelingen uit de Koepel is dat nu wel gelukt!

In een reactie aan Joop.nl laat de organisatie, bestaande uit een harde kern van 10 enthousiaste vrijwilligers, weten dat er veel animo was bij de vluchtelingen om deel te nemen aan de actie. Zo was er een run op de intekenlijst:

Ze willen graag iets terugdoen voor de Nederlandse samenleving. Ook is er veel verveling. Tijdens de actie kreeg een Nederlandse koffiedrinkende vrijwilliger tijdens een geplande pauze zelfs te horen (met een knipoog): “Je staat in de weg, ik wil doorwerken, we zijn nog lang niet klaar!

Een dergelijk succesverhaal smeekt natuurlijk om een vervolg en dat gaat er ook zeker komen:

Vanuit Arnhem voor Vluchtelingen zullen we de komende tijd proberen om met meer van dit soort klusdagen en op andere manieren de talenten en tijd van de vluchtelingen (hun overvloed) ten goede te laten komen aan Arnhem. Aan de andere kant zullen we oproepen blijven doen om de overvloed bij Arnhemmers (talent, vaardigheden, materieel, tijd, geld, etc) te laten stromen naar de schaarste bij de vluchtelingen. Wederzijdse hulp en integratie, vanuit overvloed! Pure winst dus!

Geïnteresseerden kunnen mailen naar arnhemvoorvluchtelingen@gmail.com. De organisatie is daarnaast op zoek naar tolken Arabisch, chauffeurs, begeleiders en naar bedrijven die willen sponsoren (in natura).

Fotografie: Petra van der Burgt

Geef een reactie

Laatste reacties (60)