15

Vluchtkerkbewoners Amsterdam alsnog op straat gezet

Bewoners binnen 24 uur op straat ... Opvangbeloftes Van der Laan tot op heden niet waargemaakt

Op vrijdag 31 mei sluit De Vluchtkerk haar deuren.
Dat is gisteravond duidelijk geworden na overleg tussen de gemeente Amsterdam, de eigenaar van de kerk en de diaconie. Dit betekent dat de vluchtelingen weer op straat komen te staan. Vanmiddag doen zij een beroep op burgemeester Van der Laan, die eerder toezegde voor opvang te zullen zorgen.

De afgelopen zes maanden bood de St. Josephkerk in Amsterdam West onderdak aan een groep vluchtelingen die protesteert tegen het falende asielbeleid en aandacht vraagt voor de onmogelijke situatie waarin zij verkeren. Een half jaar geleden werd hun tentenkamp aan de Notweg in Amsterdam Osdorp ontruimd. In samenwerking met een grote groep vrijwilligers ontstond De Vluchtkerk. Nu het contract met de eigenaar van de kerk niet wordt verlengd, zullen zij zich aan de afspraak houden en de kerk verlaten. Vrijdag om 18.00 uur moet de kerk leeg zijn.

Burgemeester van der Laan zegde eerder, in overleg met de gemeenteraad, toe te zullen zorgen voor individuele opvang voor de mensen uit De Vluchtkerk. Hij is deze afspraak tot nu toe niet nagekomen. Wel ontvangt een deel van de bewoners eenmalig 225 euro in afwachting van een individueel advies door Vluchtelingenwerk, wat nog zeker vier weken zal duren. De GGD zorgt voor opvang van de mensen die ziek zijn.

Vanmiddag om 13.30 uur, tijdens de vergadering van de gemeenteraad, vragen de vluchtelingen de burgemeester om zich aan de afspraak te houden en te zorgen voor onderdak, in elk geval tot Vluchtelingenwerk hun dossiers heeft ingezien en in Den Haag een besluit is genomen over de verruiming van het Buitenschuldcriterium.

De bewoners van de Vluchtkerk hebben Burgemeester van der Laan ook een brief geschreven, waarin zij hem vragen zijn beloftes na te komen:

Geachte burgemeester Van der Laan,

We schrijven u deze brief twee dagen voordat we uit de Vluchtkerk moeten vertrekken. We zullen onze belofte, zoals we hebben afgesproken in onze overeenkomst met de diaconie en de eigenaar, gestand doen en de kerk komende vrijdag verlaten. We willen u echter onze situatie uitleggen en u, nogmaals, om hulp vragen.

Vanaf het begin van onze actie in Amsterdam zijn we bij elkaar gebleven omdat we een probleem delen: we zijn hier, we kunnen niet terugkeren naar ons land van herkomst, en we kunnen nergens anders heen. Omdat onze vingerafdrukken genomen zijn, worden we naar Nederland teruggebracht zodra we de grens over gaan. We zijn onze demonstratie begonnen om op te komen voor onze rechten. We vragen niet meer dan een normaal bestaan. Niemand heeft zich met onze demonstratie bemoeid, tot u, de burgemeester, ons aan de Notweg kwam vragen om de actie te beëindigen en onze dossiers individueel te laten herzien. Nadat we naar de Vluchtkerk waren verhuisd, zijn we daar uiteindelijk mee akkoord gegaan, op voorwaarde dat we onderdak zouden krijgen.

U heeft ons individuele opvang beloofd, maar nu breekt u deze belofte. Na een verlenging van ons verblijf in de Vluchtkerk met acht weken zet u ons nu op straat met wat geld. We waarderen het aanbod dat u gedaan heeft, maar het is niet goed genoeg. We hebben het recht om de uitkomst van de herziening van onze dossiers door Vluchtelingenwerk af te wachten met een dak boven ons hoofd. Uw aanbod is daar geen alternatief voor. We hebben niet om geld gevraagd, en we zijn hier ook niet gekomen om geld te krijgen. We zoeken veiligheid en onderdak, en dat kunnen we niet kopen met de € 225 die u ons geeft: dat is net genoeg om in ons levensonderhoud te voorzien.

We begrijpen dat uw mogelijkheden beperkt zijn en dat u geen afgeronde oplossing voor het probleem van alle vluchtelingen in Amsterdam heeft. Maar dat vragen we ook niet. We vragen alleen een redelijke oplossing voor de korte termijn voor onze groep. We zijn steeds aan het verhuizen. We hebben rust, veiligheid en onderdak voor de groep nodig tot onze dossiers door Vluchtelingenwerk gescreend zijn en er in Den Haag een besluit genomen is over het Buitenschuldcriterium.

We hebben alleen tijdelijk een leegstaand gebouw nodig. We weten dat er veel gebouwen zijn die niet gebruikt worden, zoals het voormalige asielzoekerscentrum aan de Wiltzanghlaan. We doen een beroep op u om zo’n soort plek te vinden en het voor ons mogelijk te maken daar te verblijven. We weten dat u een man van uw woord bent, en we rekenen erop dat u de belofte die u ons gedaan hebt, zult nakomen.

Met vriendelijke groet,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Mamadou Telly Diallo
Mouthena Marrakchy

Geef een reactie

Laatste reacties (15)