42

VN: De 99 procent krijgt het niet beter

"Het is geen raketwetenschap, de oplossingen zijn eenvoudig"

De levensduur van mensen, hun kans op onderwijs en hun inkomen maken minder vorderingen dan verwacht, meldt de VN in een rapport. De achteruitgang is te wijten aan natuurrampen, overheidsbeleid dat de plank mis slaat en ongelijkheid. De 85 rijksten hebben samen evenveel vermogen als de 3.5 miljard armsten op deze wereld.

In het rapport stelt de VN dat overheden een hogere prioriteit moeten geven aan het creëren van banen en sociale basisvoorzieningen moeten verzorgen. De oplossingen voor een snelle vooruitgang zijn echt niet ingewikkeld stelt UNDP hoofd Helen Clark:

Het is geen raketwetenschap.” Veel  landen kunnen gemakkelijk wat doen aan de pijnpunten die hun mensen kwetsbaar maken. “Zoals in Syrië, voorbeeld”, vervolg Clark. “Een eind maken aan armoede heeft niet alleen te maken met het bereiken van de nul, maar juist daarop te blijven.

De afgelopen jaren is er veel winst geboekt, maar de VN waarschuwt in het rapport voor achteruitgang. “Er heerst een wijdverspreid gevoel van onzekerheid als het gaat om levensonderhoud, milieu, politiek en persoonlijke veiligheid.” Daarbij wijst ze op het feit dat ongeveer de helft van de werkende bevolking onzeker is of geen vast contract heeft terwijl 12 procent van de beroepsbevolking ook nog een honger lijdt.

De VN-rapportage over de ontwikkeling van burgers wereldwijd komt jaarlijks uit bedoeld om beleidsmakers de prikkelen. “En als ze het niet goed doen, zetten ze ons enorm onder druk om de rankings aan te passen”, vertelt Khalid Malik aan de New Zealand Herald. De meeste problemen komen voort uit inadequaat beleid en arme naties. “Het is niet aangeboren dat mensen moeten lijden.”

Bijkomende zorgen gaan met name over ‘westerse’ landen. De ongelijkheid en baanzekerheid in Japan is sterk gedaald. Inkomenssteun, het creëren van banen en de toegankelijkheid van zorg, onderwijs en andere sociale zekerheden zijn een investering in ‘menselijk kapitaal’ dat sneller een duurzamer kan groeien als je er iets mee doet, stelt het rapport.

cc-foto: David Shankbone

Geef een reactie

Laatste reacties (42)