16

VN: Nederland schendt mensenrechten in kleine strafzaken

Vanwege efficiëntiestreven is hoger beroep mogelijkheid in kleine strafzaken uitgeschakeld

De VN-Mensenrechtencomité oordeelt dat Nederland de burgerrechten en politieke rechten van burgers schendt. Veroordeelden in kleine rechtszaken kunnen niet altijd in hoger beroep als de rechter oordeelt dat ‘dat niet in het belang van een goede rechtsbeding’ is.

Een demonstrant die een boete moest betalen van 200 euro, mocht niet in hoger beroep en maakte dat aanhangig bij de VN in Genève. De kleine zaak uit 2007 heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat Nederland haar regels moet veranderen. Het Comité dwingt Nederland haar wetgeving aan de passen op de VN-verdragseisen.

Met deze uitspraak veegt het Mensenrechtencomite het verlofstelsel in wezen van tafel. Als Nederland toekomstige schendingen wil voorkomen, kan op grond van deze uitspraak hoger beroep in geen enkele zaak worden geweigerd”, zegt advocaat Willem Jebbink in een persbericht.

In 2007 is in Nederland het zogenoemde ‘verlofstelsel’ ingevoerd. Die moet kleinere strafzaken stroomlijnen. Als voor misdrijven waarop maximaal 4 jaar gevangenisstraf staat, een geldboete tot 500 euro wordt opgelegd, moet het gerechtshof beslissen of de zaak in hoger beroep behandeld mag worden. De rechter mag dan bepalen of de zaak ‘belangrijk’ genoeg is om deze voort te zetten in hoger beroep.

Om kosten te besparen en rechters te ontlasten werd in diezelfde wet opgenomen dat in dit soort zaken uitspraken niet schriftelijk gemotiveerd hoeven te worden. En ook is proces-verbaal van de zitting niet nodig. Juist dat stuit het Comité tegen de borst omdat zo niet inzichtelijk is op welke gronden de rechter een beslissing maakt. Jebbink zegt in het NRC dat in ruwweg de helft van de zaken sinds 2007 geen hoger beroep meer is toegestaan.
NRC: VN: weigeren hoger beroep gaat te ver

cc-foto: punkmedia.nl

Geef een reactie

Laatste reacties (16)