39

VN: Oceanen zijn ernstig vervuild

Grootste vervuilers zijn plastic en chemische kunstmest

De Verenigde Naties luiden de noodklok vanwege de vervuiling van de oceanen. Volgens het Milieuprogramma van de Verenigde Naties, UNEP, worden oceanen wereldwijd ernstig vervuild door plastic en het uitvloeien van chemische kunstmest.

Vissen worden vergiftigd en de kwaliteit van het water gaat achteruit, door de vervuiling. Ook de biodiversiteit wordt ernstig bedreigd.

Chemische kunstmest bevat de schadelijke stof fosfor. Sinds 1950 is de hoeveelheid fosfor in het water met zeshonderd procent toegenomen. Jaarlijks belandt zo’n 22 ton fosfor in de zee.

Plastic vormt een groot gevaar omdat dieren verstrikt raken in grote stukken plastic. Ook vervuilen microscopische deeltjes het voedsel.

NU: VN luiden noodklok om vervuiling oceanen
cc-foto: Alec Hildum

Geef een reactie

Laatste reacties (39)